Uroczystość otwarcia nowej części szkolno-przedszkolnej w Szkole Podstawowej imienia Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W czwartek 7 lutego 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej części szkolno-przedszkolnej w Szkole Podstawowej imienia Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach. Placówka w Starych Skoszewach powiększyła się o cztery sale przedszkolne, dwie sale szkolne, pokoje: pedagoga, logopedy, jadalnię oraz kuchnię wraz z niezbędnym zapleczem a także szatnię, pomieszczenia sanitarne i magazynowe wraz z komunikacją. Łączna powierzchnia zabudowy to ponad 990 m2. W projekcie uwzględniono również budowę nawierzchni utwardzonych, drogi dojazdowe, budowę trawiastego boiska do piłki nożnej, dwóch placów zabaw oraz ogrodzenia.

Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnego przecięcia wstęgi, którego wspólnie dokonali: Wójt Gminy Nowosolna pan Piotr Szcześniak, Rzecznik Praw Dziecka pan Mikołaj Pawlak, Wicedyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego pani Ewa Sobór, Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna pani Małgorzata Kamińska-Bruszewska, Proboszcz Parafii w Starych Skoszewach ks. Robert Batolik, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach pani Zofia Okońska, przedstawiciel wykonawcy - Zarządu Firmy Brat-Bud pan Krzysztof Półbrat, projektant i właściciel „Pracowni Architektonicznej” pan Tomasz Wąs, przedstawiciel Rady Rodziców pani Ewa Nysiak, przedstawiciel społeczności szkolnej uczeń klasy V Filip Marszałek i przedstawiciel najstarszej grupy przedszkolnej Joanna Cosgrave.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się min.: Posłowie na Sejm RP panowie Cezary Grabarczyk i Waldemar Buda, Senator RP pan Ryszard Bonisławski, Radna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pani Joanna Skrzydlewska, Wójtowie Gminy Andrespol i Brójce, pracownicy Gminy Nowosolna oraz szkoły.  Pani Zofia Okońska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach w krótkim przemówieniu przedstawiła historię szkoły w Skoszewach, powiedziała o zadaniach jakie ciążą na współczesnej edukacji i odpowiedzialności za dzieci. Jak podkreśliła nowa część szkoły nie tylko poprawi lepszą organizację procesu kształcenia a także bezpieczne i komfortowe warunki dla obecnych uczniów, lecz będzie także  służyła przez długi czas następnym pokoleniom.   

Wsród licznych przemówień i gratulacji nie zabrakło stwierdzenia, że takich możliwości lokalowych uczniom ze Skoszew pozazdrościć mogą ich rówieśnicy z wielu miast Polski.W uroczystości wzięła również udział pani Katarzyna Krakowska - zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz pracownik Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Współpraca pomiędzy parkami krajobrazowymi a Szkołą Podstawową w Starych Skoszewach ma już ponad 20-letnią historię - pracownicy Służby Parku Krajobrazowego na co dzień współpracują ze szkołą oferując zajęcia edukacyjne, konkursy przyrodnicze i inne akcje edukacyjno-promocyjne.

Po wysłuchaniu przemówień wszyscy obecni na sali gimnastycznej obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów i przedszkolaków ze Skoszew. Dzieci wcielając się w redaktorów telewizyjnych, pracowników budowlanych i tych wszystkich, którzy przyczynili się do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach, w sposób humorystyczny pokazali jak wyglądał proces powstawania nowych murów. Ostatnim oficjalnym elementem uroczystego otwarcia był pokaz laserów. Podczas tego artystycznego widowiska zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie mogli śledzić prezentację ukazującą jak zmieniała się skoszewska szkoła na przestrzeni ostatniego stulecia.

Cieszymy się ogromnie z tej nowej inwestycji, bo jest to wielki wkład w zapewnienie najlepszego startu dla dzieci i młodziezy szkolnej w ich przyszłość.

Informacje o uroczystości znalazły się także w serwicie TVP 3 Łódź.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button