Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Serdecznie zapraszamy na wykład połączony z warsztatami w dniu 9 grudnia 2023 r. pt. Rośliny Świąt Bożego Narodzenia i ich terapeutyczne właściwości, który odbędzie się w siedzibie Oddziału Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Spotkanie dotyczyć będzie ziół wykorzystywanych zimą, pracy z ziołami, zagadnieniom związanym z inhalacjami oraz tworzeniem maści. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość wykonać maść z żywicy sosnowej oraz wosku pszczelego oraz maść z owoców jemioły.

Jesień może być piękna i inspirująca, nawet jeśli słota za oknem wywołuje melancholijny nastrój. Warto w chwili takiej jesiennej nostalgii, zaczerpnąć nieco entuzjazmu i zachwytu nad przyrodą od dzieci z naszych parkowych szkół podstawowych, które wzięły udział w konkursie plastycznym „Barwy jesieni na Wzniesieniach”. Motywem przewodnim tegorocznej edycji były zwierzęta przejawiające aktywność nocną, czyli np. sowy, jeże, czy nietoperze, wszak to właśnie tej grupie zwierząt w minionym sezonie wiosenno – letnim, poświęcone zostały organizowane przez nas spotkania przyrodnicze. Dzieci, a raczej, młodzi adepci sztuki, biorąc pod uwagę środki artystyczne i wrażliwość na otaczający świat, w nadzwyczajny sposób podeszły to tematu. Żałujemy, że nie mogli Państwo obejrzeć razem z nami tego bogactwa i festiwalu wyobraźni najmłodszych, bo pochód jeży nocą, albo rozmowy nietoperzy w pościgu o komara ujęte w formie komiksu, pozostaną w naszej pamięci na długo.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXIII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Tegoroczne hasło edycji Konkursu brzmi „Ssaki Polski”.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a uczestniczą w nim uczniowie klas: V, VI, VII i VIII szkół podstawowych z obszaru gmin, na terenie których znajdują się parki krajobrazowe i ich otuliny, z wyjątkiem miast wojewódzkich. Celem konkursu jest m.in. zdobywanie oraz pogłębianie wiedzy o parkach krajobrazowych Polski; poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska; motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu; doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków zwierząt (ssaków Polski); rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, a przede wszystkim wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej wśród uczniów. Konkurs składa się z dwóch części wojewódzkiej i ogólnokrajowej. Część wojewódzka obejmuje cztery etapy, a etap piąty jest finałem ogólnopolskim.

W dniu 9 listopada 2023r. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbyło się kolejne uroczyste świętowanie Dnia Niepodległości w niecodzienny sposób. To już tradycja, że w okolicy naszego narodowego święta w Bratoszewicach sadzony jest sad owocowy, składajacy się ze starych odmian drzew owocowych. W 2021 roku pierwsze drzewka owocowe, które rosną w tym sadzie przekazał Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w ramach projeku "Owoce pamięci". Także w tym roku sad powiększył się o 50 szt jabłoni starych odmian. We wspólnym sadzeniu sadu uczestniczyli pracownicy Oddziału Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, nie brakowało także młodzieży i uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

W minionym miesiącu zakończyły się prace z zakresu czynnej ochrony przyrody prowadzone na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Od lipca do października tego roku udało się wykosić łąki na terenie 3 użytków ekologicznych: Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki, Opadówka i Łąki na Modrzewiu oraz na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Górna Mrożyca. Łącznie około 8 ha w większości łąk wilgotnych i podmokłych.

W piątek 20 października 2023, jak co roku obchodziliśmy Dzień Krajobrazu. Wzorem lat ubiegłych świętowaliśmy go w szczególnym gronie. Przewidziany na ten dzień cykl wystąpień odbył się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy wspólnej organizacji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i Instytutu Gospodarki Przestrzennej UŁ. Niezwykle interesujące referaty wygłosili przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Departamentu Klimatu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego UŁ oraz samego Zespołu.

Serdecznie zapraszamy na obchody Dnia Krajobrazu 2023r. w dniu 20 października 2023r. organizowane na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wspólnie z Instytutem Gospodarki Przestrzennej UŁ już po raz kolejny organizuje sesje referatowe dla studentów Wydziału oraz wszystich zainteresowanych. W obchodach uczestniczą także partnerzy wydarzenia: Regionalna Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

W sobotę, 14 października 2023r., w godzinach 10:00-12:00 oraz 12:30 - 14:00 w siedzibie Oddziału Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (ul. Wycieczkowa 86, Łódź) odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie w formie konsultacji mykologicznych. Będzie można porozmawiać o grzybach ze znanym już Państwu mykologiem Sebastianem Piskorskim z Katedry Algologii i Mykologii Uniwersytetu Łódzkiego. A zatem, jeśli masz wątpliwości co do gatunku grzyba, który znalazłeś lub po prostu interesują Cię grzyby i chciałbyś o nich porozmawiać, to zapraszamy na Konsultacje Mykologiczne!

2 października 2023 r. w siedzibie Oddziału Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich odbyły się konsultacje mykologiczne ze specjalistą mykologiem panem Sebastianem Piskorskim z Katedry Algologii i Mykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Podczas konsultacji wszyscy zainteresowani mogli spotkać się ze specjalistą, przynieść zebrane okazy grzybów, porozmawiać i dopytać.  Podczas licznych specerów mykologicznych zorganizowanych dla Państwa w tym roku , mieliśmy głosy, że chętnie wzięliby Państwo w takim spotkaniu udział w formie stacjonarnej. 

22 września 2023r. na terenie kampusu Politechniki Łodzkiej odbyła się akcja pn."Sadzimy drzewa - rewitalizacja zieleni na Politechnice Łódzkiej", do której Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego został zaproszony. W ramach akcji przekazano pracownikom i studentom Politechniki Łódzkiej 300 sztuk drzew i krzewów z projektu "Owocowe łódzkie". W wydarzeniu wziął udział: wicemarszałek województwa łódzkiego - Piotr Adamczyk, prorektor ds. rozwoju w PŁ - prof. Paweł Strumiłło, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Katarzyna Krakowska oraz architektka zieleni - dr inż. Barbara Wycichowska, Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ.