Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Wydarzenie było symbolicznym zakończeniem etapu okregowego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W czasie wydarzenia zostały wręczone 7. laureatom konkursu dyplomy i drobne upominki (uczestnicy otrzymali m.in. plecaki turystyczne ufundowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, wydawnictwa przyrodniczo-edukacyjne poświęcone Parkom Krajobrazowym oraz drobne upominki z Urzędu Marszałkowskiego). Wydawnictwami zostali także nagrodzeni towarzyszący uczestnikom opiekunowie.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną – II edycję Rajdu Odkrywców, który odbędzie się już w ten piątek (26 czerwca). Wydarzenie odbędzie się na terenie Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, pod adresem Plichtów 21.

Organizatorami wydarzenia są: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Urząd Gminy Nowosolna oraz Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Drzewa są po prostu piękne, potrzebują tak niewiele, bo słońca, deszczu… od nas szacunku. - Łukasz Borowicz

Dzień ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 30 stycznia 1995 roku. Obchody Światowego Dnia Walki z Pustynnieniem i Suszą wyznaczone są na 17 czerwca.

W sobotnie popołudnie, 13 czerwca, na przykościelnym terenie parafii pw. św. Jana Pawła II w Zgierzu posadzony został niewielki sad w ramach projektu „Owoce pamięci”. W wydarzeniu tym wzięli udział pracownicy Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, którzy pracowali przy zakładaniu sadu, sadzeniu drzewek.

„Człowiek jest zarówno elementem przyrody, jak i siłą sprawczą kształtującą otoczenie, które go utrzymuje przy życiu i inspiruje go do intelektualnego, moralnego, społecznego i duchowego rozwoju. (...) Oba aspekty środowiska człowieka: naturalne i stworzone przez człowieka, mają zasadnicze znaczenie dla jego dobrego samopoczucia i korzystania z podstawowego prawa człowieka – prawa do życia jako takiego”
- Deklaracja Sztokholmska Konferencji Narodów Zjednoczonych o Środowisku Człowieka

3 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Roweru. Dzień ten został ustanowiony 12 kwietnia 2018 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Różnorodność biologiczna, to wszystkie żyjące na Ziemi organizmy połączone ze sobą poprzez różne oddziaływania. Oddziaływania te i relacje łączące organizmy wraz z przyrodą nieożywioną tworzą ekosystemy, te z kolei kreują naszą biosferę. Wszyscy jesteśmy częścią biosfery naszej planety, a więc różnorodność biologiczna to także My.

20 maja po raz trzeci obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony w grudniu 2017 roku przez ONZ z inicjatywy Słowenii. Jego celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności i zwrócenie uwagi na antropogeniczne zagrożenia dla tych owadów. 8 sierpnia zaś będziemy obchodzić w Polsce Wielki Dzień Pszczół.

Wspaniały Dzień Dobrych Uczynków to święto, którego pomysłodawcą jest Fundacja Ekologiczna Arka. Celem obchodów tego dnia jest czynienie dobrych, bezinteresownych uczynków na rzecz ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
Pracownicy Parków Krajobrazowych w Polsce na co dzień zajmują się ochroną i dbaniem o przyrodę parku, ale takie dni są świetną okazją, aby zaszczepiać inicjatywę pomocy środowisku wśród społeczeństwa.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button