22 Maja Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Różnorodność biologiczna, to wszystkie żyjące na Ziemi organizmy połączone ze sobą poprzez różne oddziaływania. Oddziaływania te i relacje łączące organizmy wraz z przyrodą nieożywioną tworzą ekosystemy, te z kolei kreują naszą biosferę. Wszyscy jesteśmy częścią biosfery naszej planety, a więc różnorodność biologiczna to także My.


Człowiek od początku swoich dziejów miał tendencje do klasyfikowania organizmów na przydatne i nieprzydatne. Te nieprzydatne nazywał szkodnikami i chwastami, starał się je wytępić. Inne zaś były dla niego niezwykle cennymi trofeami. Takie czynienie sobie przyrody poddaną doprowadziło do „szóstego masowego wymierania” gatunków na Ziemi. Obecnie zagrożonych wymarciem jest wiele gatunków roślin, grzybów i zwierząt. My przejmujemy się głównie tymi organizmami, które znamy, natomiast na naszej planecie istnieją jeszcze tysiące nieodkrytych form życia, które także wymierają, więc możemy ich już nigdy nie poznać.


Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych dla upamiętnienia wejścia w życie konwencji o różnorodności biologicznej. Konwencja o różnorodności biologicznej to międzynarodowa umowa powstała na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, która określa, jak narody świata powinny chronić, pomnażać i korzystać z różnorodności biologicznej. Zapisy i zasady określone w konwencji obowiązują rządy, ale pamiętajmy, że dbanie o nasze wspólne dobro, jakim jest przyroda to obowiązek całego społeczeństwa.
Życie każdego organizmu posiada jakąś wartość dla przyrody. Trudno nam zaakceptować rolę kleszczy, komarów lub innych „natarczywych” z naszego punktu widzenia organizmów, ale musimy wierzyć, że dla natury są one istotne. Nie zauważamy efektów ich codziennej „pracy”, którą wykonują w swoim siedlisku życia, jednakże w dalekiej perspektywie ich brak, mógłby przyczynić się do negatywnych konsekwencji również dla ludzi.


Park Krajobrazowy, jako jedna z form ochrony przyrody w Polsce „stoi” na straży różnorodności biologicznej. Poznajemy i chronimy naszą przyrodę, od pojedynczych drzew, które stają się pomnikami przyrody, po stanowiska rzadkich roślin, grzybów lub zwierząt, aż po całe ekosystemy na przykład w rezerwatach przyrody. W Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich możemy chwalić się występowaniem na jego obszarze wielu rzadkich, zagrożonych w skali kraju i chronionych roślin (storczyk kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis)), grzybów (berłóweczka (Tulostoma sp.)) i zwierząt. Jednakże, chwalimy się również występowaniem u nas gatunków, które są częste i dobrze znane, jak chaber bławatek (Centaurea cyanus) uważany za pospolity chwast polny, drozd śpiewak (Turdus philomelos) coraz bliższy człowiekowi ptak, zakładający swoje gniazda w ludzkich ogrodach, czy pospolity na łakach i polach pająk kwietnik (Misumena vatia) upodabniający barwę swego ciała do koloru kwiatu, w którym wyczekuje na swoją ofiarę.

Zachęcamy do rozglądania się we własnym otoczeniu, aby móc na chwilę poczuć się częścią naszej różnorodnej przyrody.