Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   Chociaż niektórzy myślą, że dzień pluszowego misia to nowe święto, to na świecie obchodzony jest już od dawna. Kilka lat temu zawitał on również do Polski i od tego czasu wywołuje dużo uśmiechu nie tylko na twarzach dzieci.

W dniu 22.11.2021 r. odwiedziliśmy „Parkowe” szkoły podstawowe, które wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Barwy jesieni na Wzniesieniach – drzewa w mojej okolicy”, a mianowicie były to:

  • Szkoła Podstawowa im 24. Lutego 1863 Roku w Dobrej;
  • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. św Franciszka z Asyżu w Łodzi;
  • Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej;
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach;
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach.

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich w tym roku kończy 25 lat. 19 listopada wydarzenie to uświetniła uroczysta konferencja zorganizowana z tej okazji. Spotkanie z uwagi na sytuacje pandemiczną zostało zorganizowane w wersji on-line. Dzięki temu, była możliwość dotarcia do bardzo szerokiej grupy odbiorców, którzy związani są i interesują się Parkiem.

Park powołany został 31 grudnia 1996 roku w drodze rozporządzenia wojewodów łódzkiego i skierniewickiego. Po reformie administracyjnej cały obszar Parku znalazł się w granicach województwa łódzkiego.
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich jest jednym z siedmiu należących do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Jest to Park najmłodszy i najmniejszy, ale wybitnie wyróżniający się na tle Polski Środkowej w swojej rzeźbie i ukształtowaniu.

W ostatni piątek, 19 listopada 2021r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie odbyło się ogłoszenie wyników konkursu „Zielnik łąk letnich” wraz z uroczystym wręczeniem nagród.

Tematem konkursu było sporządzenie zielnika z 15–25 zasuszonych części nadziemnych roślin zielnych występujących na łąkach. Każda roślina musiała zostać oznaczona i podpisana pełną polską nazwą gatunkową.

Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie pod patronatem ZPKWŁ- Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Wójta Gminy Bolimów.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w XXI edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej z gmin, na terenie których położony jest jeden z 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego, tj.: Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Bolimowski Park Krajobrazowy, Sulejowski Park Krajobrazowy, Spalski Park Krajobrazowy, Przedborski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki oraz Załęczański Park Krajobrazowy.

W ostatnich dniach pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych  zdemontowali boje, którymi oznaczone są strefy, w których dozwolony jest ruch motorowodny na Zalewie Sulejowskim.

W ramach ochrony czynnej w październiku i listopadzie 2021 roku na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki zamontowano sztuczne kryjówki dla nietoperzy oraz kosze lęgowe dla uszatki.

Cenne siedliska przyrodnicze, oprócz objęcia terenów na których występują, prawnymi formami ochrony przyrody w postaci: rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych czy zespołów przyrodniczo –krajobrazowych, wymagają w celu zachowania ich właściwego stanu stosowania zabiegów ochronnych.

Tegoroczne, listopadowe obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości miały w Gminie Nieborów charakter szczególny. Spośród wielu wydarzeń przybliżymy naszm czytelnikom dwa: w Kompinie i Julianowie.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału on-line w konferencji podsumowującej dokonania projektu BioGov w którym Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego jest interesariuszem.

Konferencja odbędzie się 17 listopada (środa) w godzinach 13:30-17:00 i będzie poświęcona poprawie polityk w zakresie dziedzictwa naturalnego i kulturowego poprzez zarządzanie partycypacyjne. Gospodynią spotkania będzie Hilde Vautmans, która przedstawi wnioski wyciągnięte z projektu BIOGOV oraz zalecenia dotyczące wdrażania Zielonego Ładu w UE.