Księga kondolencyjna dedykowana Dyrektorowi Hieronimowi Andrzejewskiemu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Księga kondolencyjna dedykowana
 
Śp. Hieronimowi Andrzejewskiemu

 

                    Kondolencje złożyli:

(Księga jest do pobrania w formacie PDF na dole strony).


48. Grażyna Ojrzyńska, 2020-08-23, 18:08

Spotkanie, na początku lat 90-ych, zespołu przygotowującego dokumentację do utworzenia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, ja: "Las Łagiewnicki byłby lepiej chroniony, gdyby znalazł się w granicach Parku" i od razu wsparcie ze strony Hirka : "włączmy dorzecze górnej Bzury razem z Lasem Łagiewnickim".  Już po utworzeniu PKWŁ,  rozmowa sprzed ponad 20 lat w Janinowie: Hirek "tu marzą mi się sady brzoskwiniowe", ja: " klimat nie ten". A jednak powstały, często tam kupuję brzoskwinie.  W parku w Byszewach: ja "piękny ten dąb", Hirek "to- Jarosław, wymaga specjalistycznej opieki" i dąb przeszedł zabiegi leczniczo- pielęgnacyjne.

Można tak bez końca.

Hirku zostawiłeś Rodzinę i przyjaciół tak nagle, trudno jest z tym się pogodzić. Pociechą jest to, że w województwie łódzkim odcisnąłeś tak dużo śladów swojej działalności, które nieustannie będą nam Ciebie przypominały.

Spoczywaj w spokoju, w cieniu klonu, w poszumie jego gałęzi.


47. Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2020-08-20, 19:18

Człowiek z pasją, niestrudzony w działaniach na rzecz przyrody i ekologii. Otwarty i życzliwy dla środowiska akademickiego, zaangażowany w proces edukacji ekologicznej. Przez ponad 20 lat współpracował z Uniwersytetem Łódzkim w zakresie kształcenia studentów.

Dziękujemy!

W imieniu całej społeczności,

Dr hab., prof. UŁ Rafał Matera, Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, UŁ
Dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska, Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej, UŁ


 46. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Piotrkowie Trybunalskim pragnie złożyć wszystkim pracownikom Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, jak również najbliższym zmarłego, kondolencje z powodu niespodziewanej, dalece przedwczesnej śmierci wieloletniego Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Pana Hieronima Andrzejewskiego.

Niejednokrotnie mieliśmy okazję do spotkań z nieżyjącym już Panem Dyrektorem
i chętnie wspieraliśmy działania w zakresie ochrony środowiska, których to orędownikiem pozostawał przez całe swoje zawodowe życie.

Łączymy się w żalu po stracie tak zasłużonej w działalności pro-środowiskowej
– a zarazem przyjaznej społeczności wędkarskiej postaci.


45. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Turek, 2020-08-19, 20:17

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Hieronima Andrzejewskiego.

Będzie nam brakować jego fachowej wiedzy którą dzielił się z nami podczas wspaniałych wykładów.

Wdzięczni studenci Turkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


44. Bolesław Wojciechowski - Przewodniczący, 2020-08-19, 19:03  

 Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Hieronima Andrzejewskiego.

Tą drogą pragniemy złożyć wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego, jak i jego współpracownikom.

Dyrektor Hieronim Andrzejewski zapisał się w naszej pamięci jako człowiek o ogromnej wiedzy i życzliwości.

Zakochany w przyrodzie, dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem, a co dla nas szczególnie ważne, chętnie współpracujący z gronem przewodników turystycznych PTTK naszego województwa.

Pozostaniesz w naszej pamięci.

Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Łódzkiego


43. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-08-19, 14:22

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy bolesną dla nas wiadomość o śmierci
Hieronima Andrzejewskiego

    Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Wzniesień Łódzkich


niestrudzonego propagatora szeroko rozumianej idei ochrony przyrody, świetnego botanika,
człowieka niezwykle wszystkim życzliwego i ogromnie pracowitego.

Pozostanie w naszej pamięci jako serdeczny, uczynny i ciepły człowiek.

Rodzinie i bliskim oraz całemu Zespołowi Parków Krajobrazowych Wzniesień Łódzkich
przekazujemy szczere wyrazy współczucia
.

Koleżanki i Koledzy z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego


42. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, 2020-08-19, 14:10

Odszedł Wielki Przyrodnik i przyjaciel rolników…

Pełen życia, humoru, chęci poznania i… pasji, którą zarażał każdego…

Człowiek ogromnej wiedzy, chęci poznania, pełen inicjatyw, konkretny,

ale i marzyciel duszą patrzący na otaczającą naturę

Życzliwy bliźniemu, gotów zawsze podać pomocną dłoń, wspomóc słowem i czynem

Żegnamy Cię, Panie Hieronimie, Hieronimie…

Pochylamy ze smutkiem głowy, ale na wspomnienie różnych sytuacji z Twoim udziałem mimo bólu, w sercach naszych gości spokój, uśmiech… a także chęć, by to co razem trwało…

dyrekcja i pracownicy,
a raczej przyjaciele i znajomi
z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Bratoszewicach


41. Jan Piwowar, Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeziny wraz z pracownikami, 2020-08-19, 09:42

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego, Pana Hieronima Andrzejewskiego.

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek, którego energia i sposób działania wymykały się schematom, który zawsze
był gotowy by jasno 
i klarownie odpowiedzieć na każde zadane pytanie.

Składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym.


40. Zespoł Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, 2020-08-18, 13:06

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd  pamięcią im się płaci”  
                                                                                                                                           - W. 
Szymborska

                 W najgłębszym bólu żegnamy kolegę  Hieronima Andrzejewskiego,
członka Rady Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach .
        

                              Wyrazy serdecznego współczucia rodzinie składają Dyrekcja  i pracownicy Zespołu.

                W naszych sercach  pamięć o Nim  trwać będzie na zawsze.    


39. Departament Geodezji, Kartografii i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 2020-08-18, 12:55

 Kondolencje geodezja


38. Janusz Markowski, 2020-08-18, 11:39

Z niedowierzaniem i wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Pana Dyrektora,
serdecznie współczujemy najbliższej Rodzinie,


jesteśmy z Wami w tych trudnych chwilach...  wspominamy....

Prof. dr hab. Janusz Markowski z małżonką


37. Łukasz Śwituniak, 2020-08-18, 11:38

Panie Dyrektorze, 

Wspominam naszą wspólną pracę przy pierwszej edycji Pociągiem w Łódzkie... takie projekty udawały się dzięki
Pańskiej pasji i chęci dzielenia się nią z innymi.
Mam nadzieję, że będzie Pan wzorem i znajdzie godnych naśladowców.

Spoczywaj w pokoju 


36. PTTK, Zarząd Oddziału Łódź-Polesie, 2020-08-18, 11:37

Zarząd Oddziału Łódź-Polesie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Łodzi składa wyrazy
współczucia najbliższej rodzinie i wspólpracownikom, nieodżałowanego zmarłego Hieronima Andrzejewskiego. Zmarły
był wielkim przyjacielem braci turystycznej zrzeszonej w naszej organizacji, inicjatorem i opiekunem młodzieży
na niezapomnianych wędrówkach szlakami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Będziemy pamiętać.

Prezes Oddziału PTTK - Krzysztof Góra, Antonii Białkowski, Mirosława Firmowska-Milewska - wiceprezesi


35. Aleksandra Atłowska, 2020-08-18, 11:33

Łącząc się w bólu i żałobie, składam Rodzinie i Bliskim Hieronima wyrazy głębokiego współczucia.
  Odszedł nie tylko świetny przyrodnik, ale wspaniały Kolega o dobrym sercu i pogodnym usposobieniu.

Żegnam Cię, Hirku z ogromnym żalem, dziękując za okazaną życzliwość!

W tym wielkim smutku niech nas pociesza pamięć o Tobie w szumie lasu i falujących na wietrze łąkach.


34. Krzysztof Wójcik, 2020-08-18, 10:42

Żegnaj Przyjacielu!

Nikt tak nie potrafi

Opowiadać o drzewach

I zwierzętach

Jak Ty potrafiłeś,

Nikt tak nie potrafi

Zarazić tym chorowaniem

Na piękno przyrody,

Jak Ty zarażałeś -

Nas swoją pasją!

Mam nadzieję,

Że kiedy się znów spotkamy,

Zanudzę Cię

Opowieściami o drzewach

W moim ogrodzie... 


33. Magdalena Kontowicz, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu, 2020-08-18, 09:39

Drogi Panie Dyrektorze,

Trudno uwierzyć w to co się stało…. Był Pan człowiekiem pełnym pasji, bezgranicznie oddanym swojej pracy.

Pana ogromna wiedza budziła podziw, a zawsze uśmiechnięta twarz i szacunek do ludzi i wszystkiego co żyje sprawiała,
że ludzie stawali się lepsi. Będzie Pan zawsze w naszej pamięci i w naszych sercach.

Rodzinie składam wyrazy szczerego współczucia.


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska


32. Dariusz Anderwald, 2020-08-18, 08:37

Z Wielkim Żalem i Smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu Hirka na „Zielone Manowce”.

Przez ponad 20 lat słuchałem Jego wypowiedzi na wielu spotkaniach kiedyś Wojewódzkiej, obecnie Regionalnej Rady
Ochrony Przyrody w Łodzi.

Zawsze merytoryczny, ale też z poczuciem humoru i życzliwością do ludzi.

Kochał przebywać w terenie, gdzie świat roślin nie miał przed Nim żadnych tajemnic.

Znać Go osobiście było dla mnie wielkim wyróżnieniem.

Kondolencje dla Rodziny, w imieniu własnym oraz Zarządu Komitetu Ochrony Orłów


31. Bogusia Kopczyńska i Tadeusz Wojciechowski, 2020-08-18, 08:34

Hirku... odszedłeś tak nagle...., że ani uwierzyć ani się pogodzić.... pozostają nam tylko wspomnienia...

Danusi i Tomkowi Andrzejewskim wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

Hirka Andrzejewskiego


30. Piotr Niedźwiedzki, 2020-08-18, 07:14

Chciałbym złożyć najserdeczniejsze wyrazy współczucia rodzinie, najbliższym,
przyjaciołom i współpracownikom Zmarłego.

Pana Hieronima poznałem kilkanaście lat temu, gdy trafiłem na staż do Dyrekcji PKWŁ. Akurat trwała przeprowadzka na "Milionową". I choć po prawie roku opuściłem to miejsce to zawarte tam znajomości pozostały.

Również z Panem Hieronimem, choć ostatni raz osobiście widzieliśmy się chyba kilka lat temu na łódzkiej sesji Klubu Przyrodników. Zawdzięczam mu swoje pierwsze zlecenia, dzięki czemu mogę teraz o sobie powiedzieć, że pracuję w wyuczonym zawodzie przyrodnika.

Zapamiętam go jako wspaniałego człowieka. Bardzo go podziwiałem i szanowałem.
Bardzo żałuję jego odejścia.


29. Mirosława i Jarosław Janiszewscy, 2020-08-17, 21:05

Łączymy się w bólu i smutku z najbliższą rodziną: Danusią i Tomkiem, koleżankami i kolegami z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, wielkim gronem przyjaciół.

Hirku

dziękujemy Ci za wspólnie spędzone chwile przy poznawaniu walorów najbliższego otoczenia,
liczne ciekawe opowiadania o pięknie natury i jej prawach,
uczenie nas jak rozsądnie korzystać z zasobów przyrody,
zarażenie nas ponownie pasją do ochrony przyrody.

Wierzymy, że z niebiańskich łąk będziesz czuwał nad nami,
byśmy kolejne pokolenia zarażali Twoją pasją do przyrody.


28. Piotr Ligocki, 2020-08-17, 18:40

Smutek i żal. Ale bardziej żal. Że już nie usłyszę Hirka, jak pięknie opowiada o przyrodzie.

Parę słów pożegnania, nie da się ująć w nieszablonowe ramy.

Może lepiej pomilczeć w zadumie nad kruchym losem człowieka.
Każdego, i tego właśnie Człowieka.


Milczenie wystarczy. On już wszystko wie.


27. Joanna Sadowska, Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi, 2020-08-17, 17:33

W imieniu środowiska pszczelarskiego województwa łódzkiego, które mam zaszczyt reprezentować, chciałabym
pożegnać długoletniego i oddanego przyjaciela pszczół i pszczelarzy, człowieka, dla którego przyroda rozumiana jako
całość złożona z wielu elementów była pasją życia.

Szczególnie podziękowania składam w imieniu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach, w dowód pamięci
o przyjaźni jaka łączyła pana Hieronima z naszymi pszczelarzami, czego dowodem, na zawsze, pozostaną sadzone
wspólnie miododajne drzewa.

    Pan Hieronim Andrzejewski obecny na wielu naszych uroczystościach, szkoleniach i konferencjach na zawsze
pozostanie w naszej pamięci.


26. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ, 2020-08-17, 15:49

Śp. Hieronim Andrzejewski pozostanie we wdzięcznej pamięci studentów
Podyplomowego Studium Turystyki Uniwersytetu Łódzkiego,
dla których prowadził interesujące wykłady i zajęcia terenowe.

W ich i swoim imieniu składam szczere kondolencje Rodzinie i Bliskim Zmarłego.

Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Zakład Geografii Turyzmu


25. Ela i Reniek Zielińscy, 2020-08-17, 14:23

„Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma.”

                                                                                                          - Wisława Szymborska

Tyle lat pięknej przyjaźni i nagle wszystko się skończyło, wygasło, ucichło.
Zostały tylko ból i wspomnienia za tym co było i czego już nie będzie.

 Odszedłeś na zawsze, ale będziesz w naszej pamięci.

Żegnaj, Hirku, nasz przyjacielu!

Łącząc się w żalu i  smutku składamy wyrazy współczucia Danusi i synowi Tomkowi.


24. Joanna Kurzawa – Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej wraz z pracownikami, 2020-08-17, 14:18

Szanowna Rodzino, koleżanki i koledzy z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,
wyrażam nasz olbrzymi ból i żal z powodu nagłej śmierci Hieronima Andrzejewskiego Dyrektora ZPKWŁ.

Był naszym autorytetem, mentorem dla młodych przyrodników.

Zbyt wcześnie się z nami pożegnał.

Cześć Jego Pamięci


23. Dyrekcja i Zespół Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, 2020-08-17, 14:07

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Hieronima Andrzejewskiego – Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,
przyrodnika, botanika, ekologa zasłużonego dla ochrony przyrody i krajobrazu Województwa Łódzkiego.

Pogrążeni w zadumie chcemy oddać hołd zmarłemu Koledze, który był dla innych wzorem godnym naśladowania.

Postrzegał swoje życie i zawód jako misję i z największym, niegasnącym przez lata zaangażowaniem, służył polskiej
przyrodzie i społeczeństwu. We współpracy z Nadleśnictwami RDLP w Łodzi podjął wiele działań,
zrealizował wiele projektów.

Dziś za to wszystko dziękujemy i składamy najszczersze kondolencje całej Rodzinie oraz najbliższym
współpracownikom.


22. Małgorzata Skupińska, WFOŚiGW w Łodzi, 2020-08-17, 12:36

Nie wiem, czy bardziej dziękować losowi, że postawił Pana  Hieronima Andrzejewskiego
na mojej zawodowej drodze, czy złorzeczyć,
że tak szybko i niespodziewanie Go zabrał.

Przez ponad 20 lat zawodowej współpracy mogłam wielokrotnie korzystać z Jego ogromnej wiedzy,
spotykając się z życzliwością i obiektywizmem.
Nigdy nie odmówił pomocy i merytorycznego wsparcia, pozostając niezwykle skromnym człowiekiem.
Przyrodniczych opowieści Pana Hieronima można by słuchać godzinami.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia składam Rodzinie,  przyjaciołom, a także współpracownikom.

Tęsknić za Hieronimem będą nie tylko Ci co mieli okazję Go poznać, ale każde drzewo w Parku i ukochany rower.

Bardzo trudno pogodzić  się z taką stratą…


21. Dyrektor i Pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, 2020-08-17, 12:31

Z głębokim żalem żegnamy Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i naszego Kolegę,
Hieronima Andrzejewskiego.

Zapamiętamy go jako pasjonata i człowieka oddanego swojej pracy, wrażliwego na piękno przyrody i zdecydowanie występującego w jej ochronie.

W okresie, w którym Hieronim kierował Zespołem realizowano szereg projektów ważnych i cennych z punktu widzenia ochrony przyrody i edukacji. Natomiast zorganizowana przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w 2016 roku konferencja „Drogi w krajobrazie” na długo zostanie w naszej pamięci jako dobry przykład pokazania możliwości łączenia rozwoju z ochroną przyrody. Dzięki obecności na niej mogliśmy także poznać uroki łódzkich parków krajobrazowych, które pokazał nam i o których z pasją opowiadał Hieronim.

Pamiętamy jego spokojne, ale zawsze zdecydowane i stojące jednoznacznie „po stronie przyrody” wystąpienia na konferencjach, szkoleniach i innych spotkaniach. Będzie nam tego głosu kompetencji i rozsądku bardzo brakować.

Żegnając ze smutkiem Hieronima mamy jednak nadzieję, i życzymy tego kolegom z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, że wszystkie działania i projekty zapoczątkowane przez Hieronima nadal będą
kontynuowane w „Jego duchu”.

 Spoczywaj w pokoju.


20. Hanna Pompa - Obońska,  dyrektor ZPKWŚ, 2020-08-17, 11:53

Szanowni Państwo,

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Hieronima Andrzejewskiego
- Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Był to ceniony w środowisku, pełny pasji przyrodnik, człowiek zaangażowany i zasłużony dla ochrony przyrody oraz krajobrazu nie tylko na  obszarze Swojego Województwa, między innymi poprzez wieloletnie przewodniczenie
Porozumieniu Parków Krajobrazowych Polski.

Przede wszystkim jednak - bardzo lubiany w naszym gronie Kolega.

W imieniu  Dyrekcji i Pracowników  Zespołu Parków Krajobra zowych  Województwa Śląskiego pragnę przekazać
wyrazy szczerego współczucia.


19. Michał Ciepłucha, Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, 2020-08-17, 10:10

Z głębokim żalem przyjąłem informację o śmierci pana Hieronima Andrzejewskiego, Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Był to wspaniały człowiek, wyśmienity botanik, wybitny nauczyciel akademicki, popularyzator idei ochrony przyrody.

I taki też pozostanie w naszej pamięci – przyjaciel polskiej przyrody, polskich lasów i polskiego leśnictwa.

„Daj, Panie, jego duszy wieczny odpoczynek, a światłość Twoja niech odbija się w jego oczach”

Proszę przyjąć najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.


18. Dyrektor i Pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, 2020-08-17, 09:45

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Hieronima Andrzejewskiego,
Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Pragniemy złożyć wyrazy szczerego współczucia i żalu.


Łączymy się w bólu spowodowanym tą niepowetowaną stratą oraz składamy kondolencje
Rodzinie, Najbliższym, Przyjaciołom oraz Wszystkim pogrążonym w smutku.


17. Dorota Mańkowska wraz z całym zespołem Ogrodu Botanicznego w Łodzi, 2020-08-17, 08:13

Każda śmierć zaskakuje, zdarza się w nieodpowiednim czasie.
Tym bardziej śmierć człowieka tak aktywnego, pełnego energii i pomysłów jakim był Hieronim jest dla wszystkich
szokiem, rzeczą nie do uwierzenia.

Przyjęliśmy ją z ogromnym smutkiem bo mamy świadomość, że odeszła osoba wrażliwa, wartościowa i niepowtarzalna.

Najbliższej Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.


16. Stowarzyszenie Film-Przyroda-Kultura, 2020-08-16, 23:03

Nie ma słów, by opisać żal i współczucie, jakie w tej chwili czujemy.

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami przez długi, długi czas.
 Łączyła nas nie tylko wzajemna sympatia i szacunek, ale przede wszystkim miłość do przyrody.

Dlatego tak trudno zrozumieć Hirku, że zabrano Cię do lepszego świata, choć byłeś tu jeszcze tak potrzebny i miałeś
jeszcze tyle do zrobienia.

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.
Można jedynie życzyć sił do zniesienia bólu, który tylko czas może złagodzić.

Prosimy przyjąć od nas wyrazy najszczerszego współczucia.


15. Celestyn Podgórski, 2020-08-16, 23:02

Żegnaj wspaniały ,mądry i zawsze radosny Przyjacielu.

Dziś zadedykowałem Ci  pożegnalne  20 km jazdy na rowerze  śladami naszych wspaniałych rajdowych  spotkań
Przyjaciół Parku Wzniesień Łódzkich.

Brak słów aby wyrazić żal jaki mnie ogarnia na myśl, że Cię już nie spotkam, nie wysłucham Twoich wspaniałych
opowiadań  o miejscach które nam pokazywałeś o których z tak wielkim zapałem opowiadałeś.

Pozostajesz głęboko w mojej pamięci.


14. Jerzy Zawartka, 2020-08-16, 14:11

Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Może to i prawda ale niepełna, są bowiem ludzie, których zastąpienie jest niemożliwe bądź bardzo trudne.

Do takich ludzi należał Hieronim Andrzejewski.
Człowiek poważany i lubiany dzięki swojej wysokiej kulturze osobistej i olbrzymiej wiedzy zawodowej.

Żegnaj Przyjacielu. R.I.P

Rodzinie i współpracownikom składam serdeczne wyrazy współczucia.

emerytowany dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego


13. Dominik Drzazga, 2020-08-16, 13:47

Składam najgłębsze wyrazy współczucia Rodzinie oraz wszystkim Przyjaciołom i Współpracownikom zmarłego
Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
– Pana Hieronima Andrzejewskiego.

Zapamiętamy go na zawsze jako wspaniałego oraz oddanego sprawie przyrodnika, zasłużonego dla ochrony
krajobrazowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu łódzkiego.

Cześć Jego pamięci!

Zakład Zarządzania Miastem
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 


12. Małgorzata Tarczyńska-Góra, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, 2020-08-15, 19:34

Odejście Pana Hieronima Andrzejewskiego – Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
jest ogromnym zaskoczeniem.

Żegnam niestrudzonego pasjonata i orędownika przyrody.

Składam płynące z serca kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie oraz wszystkim Współpracownikom,
  łącząc się w modlitwie o Jego duszę.
„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”.

 


11. Anna Ronikier-Dolańska, , 2020-08-15, 18:00

Odejście Hieronima Andrzejewskiego pozastawia taką pustkę w sercach i w umiłowanej przyrodzie,
że zapełnienie jej nie jest i nigdy nie będzie możliwe....

b. Wojewódzki Konserwator Przyrody w Warszawie


10. Ewa Paturalska-Nowak, 2020-08-14, 23:00

Nie ma takich słów, które oddałyby żal jaki czuję po stracie Ciebie, Hieronimie.

Byłeś dobrym duchem, który mozolnie uczył wszystkich miłości do przyrody.

Mnie nauczyłeś kochać bobry, które wycinały piękne wierzby, przestały przeszkadzać mi liczne kretowiska, a do szczawińskiego lasu wyruszam zawsze z workiem, żeby zbierać porzucone śmieci.

Jesteś tym, którego anioł śmierci przytulił zdecydowanie za wcześnie.
Miałeś jeszcze tyle do zrobienia.

Łączę się w ogromnym smutku razem ze wszystkimi, którzy Cię kochali.

Rodzinie mogę jedynie życzyć sił do zniesienia bólu, który tylko czas może złagodzić.

Proszę przyjąć ode mnie wyrazy najszczerszego współczucia.


9. Arleta Jagielska z rodziną, 2020-08-14, 22:25

Śmierć Hirka spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy go znali.


Trudno znaleźć słowa otuchy, można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu, który tylko czas może złagodzić.


Prosimy przyjąć od nas wyrazy najszczerszego współczucia.


8. Andrzej i Bogusia Matysiak, 2020-08-14, 13:30

Z głębokim żalem żegnamy Cię Hirku,
byłeś wspaniałym,zawsze życzliwym i służącym radą przyjacielem.


Takim pozostaniesz na zawsze w naszej  pamięci. 

Łącząc się w smutku i żałobie składamy wyrazy współczucia dla żony Danusi i syna Tomka


7. Dyrekcja i społeczność Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach, 2020-08-14, 09:42

Żal i smutek po odejściu Pana Hieronima łączą się nam ze wspomnieniami wspaniałej współpracy,
jaka nawiązała się między Dyrekcją PKWŁ i naszą szkołą od początku istnienia Parku. 

Przyrodnicze spotkania z dziećmi i młodzieżą, wspólne rajdy piesze i rowerowe, konkursy wiedzy o przyrodzie i jej ochronie, liczne projekty i akcje edukacyjne owocowały głębokim zainteresowaniem wszystkich w okolicy sprawami przyrody i jej ochrony oraz dumą i umiłowaniem krajobrazu, w jakim pracowaliśmy i mieszkaliśmy.

Jedną z pierwszych takich akcji było zorganizowane w wiosenną sobotę 1998 r. sprzątanie ze śmieci źródlisk w
Byszewach, podczas którego Pan Hieronim przybliżał nam ideę powstania PKWŁ, cudownie opowiadał o wielkich
starych drzewach w parku podworskim jak i maleńkich owadach napotkanych po drodze. Później było jeszcze ognisko,
dalszy ciąg opowieści o przyrodzie najbliższej okolicy i …
dzieci nie chciały wracać do domów podekscytowane tym, co wydarzyło się tego dnia. 

Dziś to dojrzali ludzie. Niektórzy z nich wybrali ochronę środowiska za przedmiot studiów i cel swojej pracy
zawodowej, większość mieszka nadal lub z powrotem w naszej okolicy i uczy miłości do przyrody swoje dzieci.


To Pana zasługa, Panie Hieronimie!

Łączymy się w żałobie i składamy wyrazy współczucia Rodzinie i wszystkim bliskim
 
Pana Hieronima Andrzejewskiego.


6. Marcin Wójcik wraz ze współpracownikami, 2020-08-14, 08:48

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Dyrektora ZPKWŁ Hieronima Andrzejewskiego. 


Rodzinie, bliskim i współpracownikom składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia. 

Pan Dyrektor Hieronim Andrzejewski był zawsze otwarty na współpracę i potrzeby środowiska naukowego.
Jego życzliwość, chęć niesienia pomocy, ciekawość nowych tematów badawczych, ukształtowały szczególną więź.

Pamięć o tym wszystkim, co udało się wspólnie osiągnąć, pozostanie z nami na zawsze.

R.I.P

dr. hab. prof. UŁ., Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Organizacji Przestrzeni Uniwersytetu Łódzkiego


5. Anna, Stanisław i Damian Krzyżanowscy, 2020-08-13, 23:34

Osobiście jesteśmy głęboko wstrząśnięci tym, co się stało.
W najgłębszym bólu i poczuci straty żegnamy Pana Hieronima Andrzejewskiego - Dyrektora ZPKWŁ,
wspaniałego, dobrego, prawego człowieka, wielkiego ekologa i miłośnika przyrody.

Już nigdy nie zachwyci nas Swoimi opowiadaniami o przyrodzie podczas cyklicznych rajdów.

Żegnamy Cię Ojcze Dyrektorze. 

Łączymy się w bólu i żałobie z żoną Danutą i synem Tomaszem.


 4. Małgorzata i Piotr Witasik, 2020-08-13, 18:04

Hirku, znać Ciebie to był honor i przywilej. 

Dziękujemy za każdą chwilę, którą spędziliśmy razem.


3. Piotr Szcześniak, Wójt Gminy Nowosolna, 2020-08-13, 16:01

"Życie każdego człowieka jest baśnią napisaną ręka samego Boga".
                                                                                                                               - Hans Christian Andersen

Hieronim Andrzejewski był człowiekiem nietuzinkowym, ciepłym, radosnym, kochał przyrodę i ludzi.

Strata takiego człowieka jest wyjątkowo bolesna i trudno się z nią pogodzić.

Głęboko wierzę w to, że jego życie było właśnie baśnią napisaną ręką samego Boga, że przeżył swój czas tutaj najlepiej
jak mógł i potrafił, że dał nam wszystkim ogrom radości i ciepła.

Będzie mnie i nam wszystkim bardzo go brakowało.


Składam w imieniu swoim i całej społeczności gminy Nowosolna wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim Hieronima.


2. Burmistrz Strykowa oraz Rada Miejska w Strykowie, 2020-08-13, 15:31

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci
Śp.
Hieronima Andrzejewskiego

Długoletniego Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,


Człowieka wielkiej przyrodniczej pasji, z którym wielokrotnie mieliśmy przyjemność
spotykać się na płaszczyźnie wzajemnej współpracy.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.


1. Agata Wrzodak, 2020-08-13,  15:14

Panie Dyrektorze,


Pozostaję z modlitwą o niebo dla Pana duszy,
jak również za rodzinę o pokój ich serc,
a także wszelkie potrzebne im teraz szczególne łaski
oraz opiekę Matki Bożej.


 

 Księgę można pobrać, klikając na poniższy odnośnik.

pdfKsięga kondolencyjna-HA.pdf