Moniotring Zimujących Ptaków Wodnych na Pilicy - 2021

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W minionym tygodniu zakończyłem Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych na Pilicy na odcinku od tamy w Smardzewicach do Roszkowej Woli tj. na 45 km rzeki. Tegoroczne wyniki na tym odcinku rzeki okazał się najlepszymi od 2016 roku kiedy liczę tu ptaki. Zarówno pod względem liczebności jaki i różnorodności gatunków ptaków wodno-błotnych było najwięcej.

W sumie doliczyłem się 3741 os. z aż 28 gatunków. Poprzedni najlepszy rezultat był odnotowany właśnie w roku 2016 kiedy to doliczyłem się 3674 os. z 21 gatunków.  Oczywiście jest to wynik związany z falą sporych mrozów, które akurat zbiegły się w czasie z terminem tegorocznych liczeń a zarazem ciepłą aurą, która się utrzymywała wcześniej w związku z czym wiele ptaków nie odleciało. Najliczniejsza była oczywiście krzyżówka w sumie ponad 2200 os., dużo było również gągołów prawie 500 oraz nurogęsi i łabędzi niemych. Zaskakująco dużo było perkozków aż 87 os. oraz sporo bo aż 33 łabędzie krzykliwe.  Z gatunków rzadkich i nielicznie zimujących warto wymienić pojedynczego kszyka, hełmiatkę, szlachara, 3 bielaczki, 3 wodniki oraz 3 bernikle kanadyjskie kolejny rok z rzędu zimujące pod zaporą w Smardzewicach. Z ptaków drapieżnych udało się zaobserwować tylko z ciekawszych jednego bielika oraz myszołowa włochatego, zaś z wróblaków warto wymienić pojedynczego siwerniaka i stadko czeczotek.

Podsumowanie wyników: świstun 4;  krakwa 3; gęś białoczelna 1; krzyżówka 2208; nurogęś 329; łabędź niemy 256;  gągoł 498; czapla siwa 21; czapla biała 7; łyska 14; czernica 11;  wodnik 3;  gęgawa 15; łabędź krzykliwy 33;  perkozek 87; kormoran 203;  kokoszka 6;  głowienka 4; łabędź czarnodzioby 5; szlachar 1; bielaczek 3; kszyk 1; hełmiatka 1; cyraneczka 14; mewa białogłowa 4; mewa srebrzysta 1; mewa siwa 2; śmieszka 4; bernikla kanadyjska 3 os.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button