Podsumowanie projektu BIOGOV

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału on-line w konferencji podsumowującej dokonania projektu BioGov w którym Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego jest interesariuszem.

Konferencja odbędzie się 17 listopada (środa) w godzinach 13:30-17:00 i będzie poświęcona poprawie polityk w zakresie dziedzictwa naturalnego i kulturowego poprzez zarządzanie partycypacyjne. Gospodynią spotkania będzie Hilde Vautmans, która przedstawi wnioski wyciągnięte z projektu BIOGOV oraz zalecenia dotyczące wdrażania Zielonego Ładu w UE.

Link do rejestracji:  https://www.vleva.eu/.../improving-biodiversity-governance

Zapraszamy do udziału!