Jacek Słupski odznaczony złotym medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Miło nam poinformować, iż Pan Jacek Słupski – mieszkaniec Skierniewic i przyjaciel Bolimowskiego Parku Krajobrazowego - został odznaczony złotym medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.  Wniosek o nadanie tego odznaczenia złożył Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Odznaczenie to jest nadawane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy albo na wniosek:
- Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
- organizacji społecznej,
- innej jednostki organizacyjnej,
zajmujących się upamiętnianiem i opieką nad miejscami pamięci narodowej.

Medal jest wyróżnieniem dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zasłużonych dla idei pamięci narodowej.

Panu Jackowi Słupskiemu serdecznie gratulujemy odznaczenia!

Jednocześnie bardzo dziękujemy za dotychczasowe propagowanie wiedzy o wydarzeniach i miejscach pamięci narodowej na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz działania podejmowane na rzecz utrzymania tych miejsca w należytym szacunku i poszanowaniu.

oprac. A.Pruszkowska