20.10.2022 – Dzień Krajobrazu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Dzień Krajobrazu (Międzynarodowy Dzień Krajobrazu) został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Polski, a konkretnie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obchodzony jest 20 października na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

   Krajobraz – wieloznaczny termin stosowany w różnych dziedzinach nauki (geografia, ekologia, biologia, architektura, geochemia). Najogólniej za krajobraz uważa się ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżniających określony teren, zespół typowych cech danego terenu. Według Dawida L. Armanda krajobraz jest synonimem terytorialnego (środowisko lądowe) lub akwatorialnego (środowisko wodne) kompleksu terytorialnego. Poza kontekstem fachowym słowo „krajobraz” jest używane w celu określenia formy widoku (np. krajobraz miejski, zimowy, malowniczy, zeszpecony).

Obraz125

Krajobraz można więc zobaczyć, usłyszeć, powąchać, a nawet posmakować i dotknąć. Właśnie dlatego tegoroczny temat Dnia Krajobrazu brzmi: „Krajobraz: doświadczam w pełni” i ma zachęcić do pogłębionego odbioru krajobrazu poprzez wszystkie zmysły. Doświadczajmy, dbajmy i podziwiajmy.

Opr. D.WB