Dzień Krajobrazu – 20.10.2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Dzień Krajobrazu (Międzynarodowy Dzień Krajobrazu) został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obchodzony jest 20 października na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Hasło tegorocznego dnia to „Doceń lokalność!”.

Obraz0111


Tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu to okazja do promowania wartości krajobrazów towarzyszących nam w codziennym życiu, a także krajobrazów charakterystycznych dla poszczególnych regionów. Perłami lokalnych krajobrazów mogą być najdrobniejsze ich elementy, chaty, kamienice, dwory, kościoły, zabytki techniki, pojedyncze drzewa, przydrożne kapliczki czy zdobienia domów oraz wiele innych obiektów, które mogą okazać się prawdziwymi unikatami wartymi uznania.

Poznawajmy, chrońmy i odpowiednio kształtujmy naszą okolicę, byśmy czuli, że jest w niej cząstka nas samych. Doceniajmy lokalność!
Opr. i zdj.: D.WB