Dzień Ligi Ochrony Przyrody – 09.01.2024 r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   9 stycznia obchodzimy Dzień Ligi Ochrony Przyrody, najstarszej organizacji ekologicznej w Polsce. Liga jako organizacja ogólnokrajowa została założona z inicjatywy Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Zjazd organizacyjny odbył się 9 stycznia 1928. Statut Ligi Ochrony Przyrody zatwierdzony został przez Komisarza Rządu na m. st. Warszawę 29 marca 1928 r.

  003

 Liga Ochrony Przyrody realizuje swoje działania przez ukazywanie piękna i znaczenia przyrody, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń. Straż Ligi Ochrony Przyrody prowadzi działania prewencyjne i interwencyjne w sytuacjach otrzymania zgłoszenia lub natrafienia na wykroczenia lub przestępstwa przeciwko przyrodzie.

 LOP współpracuje z licznymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami ekologicznymi, jak Międzynarodowa Koalicja „Wolontariusze Przyrody” (CVA), Europa Nostra oraz Światowe Towarzystwo Ochrony Zwierząt (WSPA). Jest m.in. członkiem założycielem Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). LOP prowadzi również Europejskie Centrum Ekologiczne, które jest inicjatorem i realizatorem Europejskiej Zielonej Karty (European Green Card), która spotkała się ze znaczącym zainteresowaniem instytucji krajowych i międzynarodowych.

 LOP prowadzi szeroką i znaczącą działalność wydawniczą, znaną z wielu ciekawych publikacji książkowych, plansz tematycznych, plakatów, kalendarzy, a szczególnie miesięcznika „Przyroda Polska” z wkładką „Biuletyn EKO-edukacyjny”. Liga Ochrony Przyrody za swoje zasługi odznaczona została krzyżem „Polonia Restituta”.

  Dzień Ligi Ochrony Przyrody przypomina nam niezwykle istotny fakt: wszyscy musimy dbać o przyrodę, to jest nasz obowiązek, w przeciwnym razie nasze następne pokolenia nie będą miały już możliwości żyć w podobnych warunkach środowiskowych. Dlatego nie tylko powinniśmy się włączać w akcje, ale przede wszystkim dbać o środowisko zaczynając od prostych czynności codziennych w naszym otoczeniu: wyłączanie niepotrzebnych źródeł światła, zakręcanie kapiących kranów, segregowanie odpadów.
Opr. D.WB.