Zimowe obserwacje w dolinie Pilicy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Czas zimy jest wspaniałą okazją do podglądania i obserwacji przyrody. Miejsca znane widzimy często z innej perspektywy. W warunkach zimowych świat flory i fauny mierzyć się musi z innymi, trudnymi warunkami.

W czasie zimowego patrolu doliny Pilicy pracownicy Przedborskiego Parku Krajobrazowego zaobserwowali między innymi klucz żurawi, tracza nurogęś, zimorodka, łabędzie nieme, kaczki krzyżówki, kormorany oraz liczne tropy. Ciekawostką jest również obserwacja Pilicy, której nadzwyczaj wysoki zimowy stan wody w warunkach kilkunastostopniowego mrozu tworzy zaczątki kry i zbitego lodu. Taka ilość wody wypełnia starorzecza, tworzy rozlewiska, które w warunkach wczesnej wiosny będą miejscem ogromnej bioróżnorodności.

Opr. D.B.
Fot. D.Kuzdak