Czynna ochrona w rezerwacie Piskorzeniec

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

 Rezerwat Piskorzeniec położony na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego zajmuje powierzchnię 431,96 ha. Ten położony w dorzeczu Czarnej Pilczyckiej rezerwat torfowiskowy obejmuje otwarte i porosłe lasem torfowiska niskie, przejściowe i wysokie, a także dwa stawy: prawie całkowicie zarośnięty szuwarami „Bolesław” oraz staw „Duży”.

Rezerwat ten stanowi ważną w tej części kraju ostoję dla licznych i rzadkich gatunków ptaków wodnych i błotnych. Plan zadań ochronnych rezerwatu przewiduje zabiegi ochrony czynnej polegające na wykaszaniu  podrostów drzew i krzewów oraz roślin - głównie trzciny zwyczajnej powodujących  zarastanie torfowiska. Prace te prowadzone są corocznie przez pracowników Przedborskiego PK i obejmują fragment torfowiska wysokiego położonego w otoczeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej. Z uwagi na duże uwilgotnienie terenu wykaszamy możliwie duży obszar dostępny jedynie w okresie późnej jesieni lub w warunkach zimowych, kiedy torfowisko zamarznie.

Opr. D.B.
Zdj. D.Bień, D.Kuzdak