Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych na Pilicy – 2024

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W minionym tygodniu zakończyłem Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych na Pilicy na odcinku od tamy w Smardzewicach do Roszkowej Woli tj. na 45 km rzeki na terenie Spalskiego i częściowo otuliny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowo w ramach tej akcji niektóre z odcinków rzek i zbiorników wodnych są kontrolowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, taki odcinek wyznaczony jest m.in. między Smardzewicami a Spałą.

W sumie doliczyłem się 5175 os. z 21 gatunków ptaków wodno-błotnych. Pod względem liczebności był to najlepszy rok od 2016 roku, kiedy tu liczę ptaki, zaś różnorodność gatunkowa była na średnim poziomie. Tegoroczny wyniki związane są z dość długo utrzymującymi się tej zimy mrozami, które sprawiły, że Zb. Sulejowski jak i inne zbiorniki wodne w okolicy są zamarznięte. Pogoda na tegorocznych liczeniach była wyjątkowo typowo zimowa – mróz utrzymywał się całodobowo dodatkowo utrzymywała się niewielka pokrywa śnieżna. Na wodzie najliczniejsza była oczywiście krzyżówka w sumie ponad 3000 os., prócz niej liczne były też gągoły – 1000 os. Z gatunków rzadkich i nielicznie zimujących warto wymienić: rożeńca, płaskonosa, ogorzałki, bielaczki, wodnika i kokoszki. Z innych ptaków udało się zaobserwować kilka rudzików, jemiołuszki, śpiewaka, pokrzywnicę, świergotki łąkowe i rzadkie w centralnej Polsce siwerniaki. Podsumowanie wyników: gęś białoczelna 2; gęgawa 36; krzyżówka 3071; nurogęś 398; łabędź niemy 156; gągoł 1000; czapla siwa 33; czapla biała 17; łyska 5; perkozek 73; kormoran 250; kokoszka 6; bielaczek 5; cyraneczka 36; łabędź krzykliwy 22, świstun 5, krakwa 1, ogorzałka 2, czernica 54, wodnik 1, płaskonos 1 i rożeniec 1.