Zimowe Ptakoliczenie 2024 w Sulejowskim PK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W Sulejowskim PK ,,Zimowe Ptakoliczenie” odbyło się 26 stycznia z grupą uczniów ze szkoły podstawowej w Przygłowie, w pięknym miejscu w ujściu rz. Luciąży do Zalewu Sulejowskiego. Dzień był bardzo udany; dopisała słoneczna pogoda, ptaki i dobry humor. Wycieczkę rozpoczęliśmy o godz.10 w Sulejowie -Polance gdzie, spotkaliśmy zimowych gości ze Skandynawii, stado odpoczywających jemiołuszek.

Marszruta wycieczki była tak zaplanowana żeby odwiedzić kilka środowisk (las, zakrzaczenia i szuwary nadrzeczne, Zalew Sulejowski i rzekę) i zobaczyć gatunki związane z tymi miejscami. Grupa zaopatrzona w lornetki, notatniki, z dużą ciekawością obserwowała napotkane ptaki, lasu: sikory, dzięcioły, sójki, ptaki wodne na rzece i rozlewisku: łabędzie nieme, krzyżówki, gągoły, nurogęsi, czaple siwe.

Ptakoliczenie zakończyliśmy po trzech godzinach. Dla wielu uczestników było to pierwsze spotkanie z praktyczną terenową ornitologią, z elementami edukacji o rozpoznawaniu ptaków po głosie i wyglądzie. Zabrani mogli zapoznać się z literaturą ornitologiczną, ilustrowanym kluczem terenowym Ptaki Europy.
Liczbowe zestawienie stwierdzonych gatunków w dniu 26.02.24: łabędzie nieme 10, krzyżówka 120, gągoł 8, nurogęś 10, czapla siwa 1, jemiołuszki 40, bogatka 4, modraszka 5, czubatka 2, kos 1, dzięcioł duży 1, dzięcioł czarny 1, sójka 1, strzyżyk 1,