Zimowe Ptakoliczenie 2024 w Przedborskim PK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

  26 stycznia 2024 r. w Przedborskim Parku Krajobrazowym w miejscowości Przedbórz odbyła się kolejna już edycja Zimowego Ptakoliczenia. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem wydarzenie rozpoczęliśmy o godzinie 9.00 w sali audiowizualnej Publicznej Szkoły Podstawowej, gdzie zgromadziła się młodzież i liczna grupa seniorów Klubu Senior +. Podczas zaprezentowanej prezentacji przedstawiliśmy ideę wydarzenia, zasady organizacji i przebieg spotkania. Ponadto uczestnicy poznali szereg tzw. „ ptasich porad”.

Dotyczyły one podstawowych cech rozpoznawczych wybranych gatunków, zasady obserwacji, monitoringu i dokarmiania ptaków, a także ciekawostki o nich. W prezentacji nie mogło zabraknąć opisu wróbla – Ptaka Zimy 2024.
  Następnie bezpośrednio po prezentacji uczestnicy po podzieleniu na dwie grupy wiekowe odbyły 2 godzinny spacer połączony z obserwacją, liczeniem oraz rozpoznawaniem napotkanych gatunków ptaków.
Liczba i gatunki ptaków zaobserwowane podczas akcji: bielik - 1, bogatka - 25, dzięcioł duży - 1, dzwoniec - 13, gawron - 62, gil - 5, jemiołuszka - 15, kawka - 53, kos - 14, kormoran - 1, kowalik - 2, krogulec - 1, krzyżówka - 22, mazurek - 27, modraszka - 11, nurogęś - 2, pokrzywnica - 6, potrzeszcz - 4, rudzik - 4, sierpówka - 18, sosnówka - 2, sójka - 4, sroka - 2, trznadel - 4, wróbel - 29, zięba- 2.

Zdj. Archiwum PPK