Zaproszenie na Noc Sów w oddziale SPK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Pan Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza na Noc Sów.