Patrol Strażników Przedborskiego Parku Krajobrazowego z Państwową Strażą Łowiecką

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Jednym z głównych zadań stojących przed Służbą Parków Krajobrazowych jest współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie parku. Współdziałanie Przedborskiego Parku Krajobrazowego z takimi instytucjami jak Państwowa Straż Łowiecka, Państwowa Straż Rybacka, Straż Leśna czy Policja, na stałe wpisało się do grafiku cyklicznych działań parku.

0J9A6569

Wspólne akcje straży parku z jednostkami zewnętrznymi przynoszą obopólne korzyści, dając możliwość wymiany doświadczeń i dzielenia się obserwacjami zrejestrowanymi przez wszystkie służby.

Przykładem takiej współpracy był sobotni patrol terenowy straży parku PPK z Państwową Strażą Łowiecką. Skontrolowano rejon rezerwatów Piskorzeniec i Czarna Rózga oraz tereny leśne w pobliżu miejscowości Stara Wieś i wzniesienia Góra Kozłowa. Odnaleziono ślady bytowania takich gatunków jak: łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, żuraw, bóbr czy wydra.

Niestety kolejnym efektem patrolu było wykrycie procederu nielegalnego pozyskiwania zwierzyny łownej w postaci wnykarstwa. To jeden z najokrutniejszych typów kłusownictwa, polegający na zakładaniu pułapek w postaci stalowych pętli na szlakach wędrówek zwierzyny. Ofiara schwytana we „wnyk” stara się uwolnić, co powoduje jedynie coraz mocniejszy ucisk pułapki. Schwytane zwierzę kona w męczarniach.

Znalezione stalowe pętle zostały usunięte, a służba Państwowej Straży Łowieckiej podejmie w tej sprawie czynności wyjaśniające.
Opr. D.S.
Zdj. Archiwum PPK