Tydzień Czystości Wód – 1 – 7.04.2024

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

       W dniach 1-7 kwietnia 2024 w całej Polsce jest obchodzony Tydzień Czystości Wód. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia rzek, jezior i mórz, jak i podkreślenie potrzeby lepszego zarządzania gospodarką wodną i dbania o środowisko wodne poprzez edukację.

 098

Woda jest niezwykle ważnym elementem naszego życia. Organizm człowieka składa się w 80 % z wody. Jest nam niezbędna do prawidłowego funkcjonowania, dlatego tak ważne jest, aby dbać o jej jakość i ją szanować. Szczególnie w dzisiejszych czasach, wraz z postępującą urbanizacją, wzrostem ilości zanieczyszczeń i kryzysem klimatycznym, należy doceniać to naturalne dobro.

   Największy wpływ na jakość wód ma działalność człowieka. W Polsce głównymi źródłami zanieczyszczeń są ścieki przemysłowe i komunalne, transport, a także intensywne rolnictwo. Dużym problemem jest również zanieczyszczenie rzek i zbiorników wodnych różnego typu odpadami. Należy pamiętać, że zanieczyszczenia różnego pochodzenia zaburzają równowagę ekosystemów wodnych, prowadząc z czasem nawet do wymierania wielu gatunków roślin i zwierząt.

Chrońmy i oszczędzajmy wodę.
Opr. i zdj. D.WB.