Seminarium "Pszczoly - ważni zapylacze" - relacja

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

3 kwietnia w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach odbyło się seminarium „Pszczoły – ważni zapylacze”, którego współorganizatorem był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

W pierwszej części spotkania zaprezentowano wykład pt.: „O dzikich pszczołach” (prowadzący: Kinga Nowak, st. spec. ds. edukacji w Oddziale Bolimowskiego Parku Krajobrazowego).
Przedstawiono na nim m.in.:

- informacje dotyczące liczby gatunków pszczół w Polsce i na świecie,

- różnice między pszczołą miodną, a dzikimi pszczołami,

- warunki jakie powinny być spełnione by siedlisko sprzyjało pszczołom,

- przykładowe gatunki dzikich pszczół,

- ich siedliska, gniazda i tryb życia,

- przystosowania do zbierania pyłku,

- prawidłowe zasady wykonywania domków dla owadów.

W drugiej części seminarium poprowadzony był wykład: "Pszczoła Miodna - znaczenia dla przyrody i człowieka" (prowadzący: Agnieszka Pruszkowska, kierownik Oddziału Bolimowskiego Parku Krajobrazowego). W ramach spotkania uczestnicy poznali: 

- skład osobniczy rodziny pszczelej (królowa, robotnica, truteń) i ich role w roju,
- rok z życia pszczelej rodziny,
- znaczenie i przystosowanie pszczół do zapylania roślin (zmysł: czasu, wzorku, dotyku, węchu, smaku),
- rośliny miodo i pyłkodajne ważne dla pszczół,
- jak zachęcić uczniów do poznawania historii regionu z wykorzystaniem tematyki pszczół.

Poza częścią wykładową uczestnicy zajęć mieli możliwość: zapoznania się z literaturą dotyczącą pszczoły miodnej oraz dzikich pszczół, obejrzenia podstawowych narzędzi pszczelarskich i produktów pszczelich, spreparowanych okazów owadów oraz przykładowych domków dla owadów. Na uczestników czekały także foldery o tematyce pszczelej i roślin miododajnych.

Oprac. K. Nowak, A. Pruszkowska