Finał Wojewódzki konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W środę 24 kwietnia 2024 r. w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego odbył się finał wojewódzki konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” jest konkursem o zasięgu ogólnopolskim, a tematem przewodnim tegorocznej XXIII edycji są „Ssaki Polski”. Konkurs organizowany jest w pięciu etapach: szkolnym, gminnym, parkowym, wojewódzkim, a następnie ogólnopolskim. Dedykowany jest uczniom klas V, VI, VII oraz VIII szkół podstawowych położonych na terenie gmin w granicach, których znajdują się parki krajobrazowe oraz ich otuliny. Do najważniejszych celów konkursu jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat parków krajobrazowych Polski, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu oraz wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.

Do tegorocznej XXIII edycji Konkursu przystąpiło 9037 uczestników z 605 szkół w całej Polsce, z czego z województwa łódzkiego 532 uczniów z 33 szkół. W finale wojewódzkim spotkało się siedem najlepszych 3-oobowych drużyn, reprezentujących poszczególne parki krajobrazowe województwa łódzkiego, tj. : Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach, Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, Szkoła Podstawowa im. św Stanisława Kostki w Moszczenicy, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków, w Drzewicy, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach, Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym. Wcześniej, w drodze eliminacji: szkolnych, gminnych i parkowych, pokonały inne szkoły, aby w finale wojewódzkim zawalczyć o I miejsce zapewniające udział w kolejnym etapie, już najwyższym, krajowym. Ponieważ w tym roku koordynatorem krajowym oraz organizatorem finału ogólnopolskiego jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, wielki finał odbędzie się w Górze św. Anny ( w dniach 3-6 czerwca).

I miejsce (zdobywając 182 punkty) zajęła drużyna z Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie w składzie: Karolina Ślęzak, Marika Włodarska, Natalia Hajduk.

Opiekunem drużyny była p. Iwona Dusza.

Zadaniem uczestników etapu wojewódzkiego było rozwiązanie testu, składającego się z 25 pytań oraz 20 gatunków ssaków, które należało rozpoznać. Można było zdobyć maksymalnie 70 punktów i tak, najlepszymi z najlepszych zostali z największą ilością punktów 3 osoby ex aequo:

  • Karolina Ślęzak (Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie) – 63 pkt.
  • Marika Włodarska (Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie) – 63 pkt.
  • Dominik Pietrzak (Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy) – 63 pkt.

Wyniki finału wojewódzkiego

Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie 182
Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy 158
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach 157
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy 154
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach 143
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach 139
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym 135

W trakcie przerwy na sprawdzanie prac, uczniowie uczestniczyli w zwiedzaniu niezmiernie ciekawej wystawy edukacyjnej pod opieką p. dr Marka Michalskiego, kierownika Muzeum Przyrodniczego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w rozwijaniu zainteresowań światem przyrody!

Konkurs objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego Patronat.