Dzień Bioróżnorodności w Bolimowskim Parku Krajobrazowym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

22 maja 2024 roku wraz z Fundacją Kwietna obchodziliśmy w Nieborowie Dzień Różnorodności Biologicznej. Uczestnicy akcji przemierzali Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Nieborów, poznając tutejsze gatunki roślin, owadów, ptaków i ssaków – zarówno tych rodzimych jak i obcych i inwazyjnych, które będziemy usuwać. Podczas wizyty zwracano dużą uwagę na potrzebę ekstensywnego użytkowania łąk w celu zachowywania różnorodności biologicznej. W spotkaniu uczestniczyli eksperci – Florian Kowalczuk (ornitologia i botanika) oraz Jacek Kazimierczak (lepidopterologia). Tereny łąkowe Zespołu zostały objęte opieką w ramach projektu Adoptuj Łąkę. Poprzez planowane zabiegi ochrony czynnej, między innymi koszenie oraz wypas, będziemy starali się przywracać na niej cenne gatunki roślin i owadów (głównie motyli).

Więcej o projekcie: https://adoptujlake.pl/