Soplówka jodłowa w rezerwacie Lubiaszów

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Soplówka jodłowa – grzyb z rodziny soplówkowatych. W Polsce występuje bardzo rzadko. Znajduje się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Ma status "E" – zagrożony wyginięciem. Od 2014 r. w Polsce jest objęty ochroną częściową grzybów. Dawniej podlegał ochronie ścisłej. Rośnie w lasach mieszanych i iglastych na jodle pospolitej. Najczęściej grzyby te znaleźć można na martwym drewnie. Owocnik biały, kremowy, z wiekiem ciemnieje. Owocniki wyrastają zwykle pojedynczo, spotykana od sierpnia do października.

Stanowisko tego rzadkiego, pięknego grzyba znane było w rezerwacie Lubiaszów od wielu lat. Jednak ostatnie stwierdzenia owocników były około 10 lat temu. Tegoroczne, dość późne okazy występują na dwóch stanowiskach w liczbie 6 owocników.

(D.B)