Zaproszenie na ptakoliczenie 2018

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych zaprasza wszystkich zainteresowanych na cykliczną akcję "Ptakoliczenie 2018", która odbędzie się:

  1. Przedborski Park Krajobrazowy
  • Ptakoliczenie w Dobromierzu 26 stycznia 2018 r., miejsce zbiórki w Gimnazjum w Dobromierzu o godz. 1000 - ptakoliczenie obejmie spacer po parku przyszkolnym, polach i łąkach Dobromierza oraz okolicach rezerwatu Murawy Dobromierskie – przewidywany czas spaceru 2,5 – 3 godz.
  • Ptakoliczenie w Krasocinie 26 stycznia 2018 r., miejsce zbiórki w Gimnazjum w Krasocinie o godz. 1000 - ptakoliczenie obejmie spacer po parku podworskim i okolicach Krasocina- przewidywany czas spaceru 2,5 godz.
  • Ptakoliczenie w Przedborzu 26 stycznia 2018 r., miejsce zbiórki przed siedzibą Przedborskiego PK o godz. 1200– Przedbórz ul. Krakowska 28 – ptakoliczenie obejmie spacer Doliną rzeki Pilicy od siedziby PPK do przystani kajakowej oraz przyległy park miejski – przewidywany czas spaceru 2 -2,5 godz.
  1. Spalski Park Krajobrazowy
  • Ptakoliczenie w Sadykierzu 23 stycznia 2018 r., miejsce zbiórki Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Szkoła Filialna w Sadykierzu  o godz. 1100 – ptakoliczenie obejmować będzie spacer po terenie Sadykierza oraz okolicznych pól – przewidywany czas spaceru 1,5 godz.
  • Ptakoliczenie w Rzeczycy 26 stycznia 2018 r., miejsce zbiórki Szkoła Podstawowa w Rzeczycy o godz. 1000 – ptakoliczenie obejmować będzie spacer po terenie zabytkowego parku dworskiego im. Ignacego Paderewskiego i okolicy – czas spaceru 1,5 godz.
  1. Sulejowski Park Krajobrazowy
  • Ptakoliczenie 26 stycznia 2018 r. w Sulejowie – miejsce zbiórki przed Urzędem Miasta i Gminy Sulejów o godz. 1000 – ptakoliczenie obejmuje spacer wzdłuż rzeki Pilicy od Wapiennik do mostu w Sulejowie – czas 2 – 3 godz.
  • Ptakoliczenie w siedzibie OTNPK w Moszczenicy 02 lutego 2018 r., miejsce zbiórki siedziba Oddziału Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy o godz. 1000 – Moszczenica ul. Piotrkowska 106 - spacer obejmie teren ogrodu dendrologicznego przylegającego do siedziby oraz upraw po byłej szkółce – przewidywany czas spaceru 2-2,5 godz. 

Dodatkowe informacje pod numerem:

Przedbórz – 44 781 27 57

Moszczenica – 44  616 82 25