XVIII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 17 lutego 2018 r. odbył się XVIII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego, w którym wzięło udział ok. 210 osób. W tym roku miał on szczególną wymowę, ponieważ został wpisany w cykl imprez organizowanych z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Organizatorem rajdu byli: PTTK Oddział w Łowiczu, Urząd Miejski w Łowiczu, Urząd Gminy w Bolimowie, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej oraz Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, który przygotował na tę okazje najnowsze wydawnictwa. Przy pomniku została odprawiona polowa msza św. celebrowana przez proboszcza parafii bolimowskiej ks. Krzysztofa Chojnackiego, a wartę stanowili członkowie Stowarzyszenia Historycznego 10 Pułku Piechoty, uczniowie klasy mundurowej ZSP w Bolimowie i przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej w historycznych strojach. Po mszy uczestnicy zostali poczęstowani grochówką wojskową, przygotowaną przez gospodarzy terenu, następnie obejrzeli rekonstrukcję historyczną przestawiającą walkę oddziału powstańczego z Rosjanami, po czym wyruszyli na  trasę. Po przejściu ok. 7 km, w miejscowości Budy Grabskie, na terenie ośrodka „Grabskie Sioło” zorganizowane zostało ognisko z kiełbaskami. Rajd zakończył się w miejscowości Skierniewice Rawka, skąd uczestników do Łowicza zabrały autokary.

Oprac. Henryk Bałut (źródło: http://pttklowicz.pl/2018/02/18/szlakach-niepodleglosci-xviii-rajd-szlakiem-powstania-styczniowego)