Rajd w prawdziwie zimowej scenerii

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W sobotę 24 lutego odbył się 56 rajd Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 r. Jego organizatorem było PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza we współpracy z Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy im. H. Gintera, ZPKWŁ Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrej.

Czterema trasami z Borchówki, Łagiewnik, Dobieszkowa i Łodzi, w prawdziwie zimowej scenerii, podążało do Dobrej około 170 uczestników. Najwcześniej wyruszyła grupa z Łagiewnik, którą prowadzili pracownicy ZPKWŁ. Idąc przez Las Łagiewnicki oraz okolice ośnieżonych wzniesień opodal Klęku, Kiełmini i Dobrej-Nowiny, uczestnicy rajdu mogli usłyszeć wiele interesujących informacji dotyczących przeszłości geologicznej strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich, walorów PKWŁ oraz działalności służb parków krajobrazowych. Oczywiście, nie mogło również zabraknąć przekazu dotyczącego wydarzeń związanych z Powstaniem Styczniowym, które miały miejsce w granicach obecnego Parku.

Na mecie rajdu w Sali OSP w Dobrej, po rozgrzaniu się herbatą, wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział w konkursie wiedzy o Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Spośród osób, które prawidłowo wypełniły formularze konkursowe rozlosowano 10 nagród zawierających publikacje dotyczące parków krajobrazowych w województwie łódzkim.

Na koniec imprezy złożone zostały kwiaty na mogile poległych Powstańców znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Dobrej.

 

tekst: Adam Świć