Skocz do treści

Festyn Ekologiczny w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach

Bolimowski PK   \   Aktualności

5 października 2015 w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach odbył się Festyn ekologiczny "Zmieniając nawyki chronisz Ziemię i klimat", w którym uczestniczył ZPKWŁ - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Oferowaliśmy tam między innymi:

- prelekcje na temat walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Bolimowskieog Parku Krajobrazowego,

- prelekcje na temat różnorodności świata owadów,

- prelekcje na temat ptaków Bolimowskiego Parku Krajobrazowego,

- stoisko informacyjno-promocyjne BPK,

- wystawę BPK.

Projekt z edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Głównym celem realizowanego programu był wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u osób biorących udział w zadaniu.

Poza aktywnościami BPK na dzieci czekało mnóstwo atrakcji: loterie, mini konkursy plenerowe, quizy, zabawy, zajęcia warsztatowe, spotkania z ciekawymi ludźmi i inne.

Oprac. K. Nowak

 <strong>Festyn ekologiczny</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Festyn ekologiczny</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Festyn ekologiczny</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Festyn ekologiczny</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Festyn ekologiczny</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Festyn ekologiczny</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Festyn ekologiczny</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Festyn ekologiczny</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Festyn ekologiczny</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Festyn ekologiczny</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Festyn ekologiczny</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Festyn ekologiczny</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Festyn ekologiczny</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Festyn ekologiczny</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Festyn ekologiczny</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje