Skocz do treści

Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 r.

Bolimowski PK   \   Aktualności

Szanowni Państwo!

Trwa właśnie głosowanie nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego 2018 r.

Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zainspirował wiele osób do złożenia propozycji zadań możliwych do realizacji z budżetu obywatelskiego, stąd pozwalamy sobie prosić Państwa o oddanie głosu na kilka z nich.

Subregion wschodni: obejmujący miasto Skierniewice i Rawa Mazowiecka oraz powiaty: skierniewicki i rawski.

Kod zadania: W284
Tytuł zadania:
Edukacja ekologiczna z biegiem Rawki - promocja krajobrazu naturalnego na terenie województwa łódzkiego - 115 500,00 zł
Opis zadania:
Realizacja projektu będzie służyła społeczności lokalnej województwa w zdiagnozowaniu stanu środowiska. Niski poziom wiedzy przyrodniczej, umiejętności praktycznych dzieci, młodzieży, dorosłych nie pozwala na podejmowanie właściwych inicjatyw w podejściu do ekologii lokalnego środowiska. Podjęte działania to organizacja 30 wycieczek (połączonych z warsztatami), w dolinę Rawki i na terenie Puszczy Bolimowskiej.
Celem projektu jest:
- promocja krajobrazu naturalnego i walorów przyrodniczych województwa Łódzkiego,
- poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez proces edukacyjny,
- kształtowanie postaw obywatelskich w zakresie dbania o środowisko naturalne,
- prowadzenie prac badawczych oraz obserwacji w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Udział społeczności lokalnej w projekcie przyczynie się do poprawy stanu środowiska naturalnego, stanowi doskonałą okazję do ukierunkowanej, samodzielnej pracy, która pozostawia najczęściej trwałe ślady w świadomości.

Kod zadania: W294
Tytuł zadania:
BIOGOSPODARKA MIĘKKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM na wybranych przykładach - Film Promocyjny - 83 000,00
Opis zadania:
Zadaniem projektu będzie zrealizowanie krótkiego filmu (ok. 25 min.) o charakterze proekologicznym, edukacyjnym, z naciskiem na lokalną biogospodarkę miękką. Film stałby się reklamą woj. łódzkiego, a zarazem źródłem informacji dla szkół wyższych oraz wszystkich zainteresowanych tematem.
Rozwiązałby problem lokalnej przedsiębiorczości i bioekonomii na terenie woj. łódzkiego. Byłby materiałem innowacyjnym, określającym nasze podejście do własnego środowiska lokalnego, skutkującego poprawą środowiska krajowego. Pomysł ten zrodził się z potrzeby zdrowego działania, nieszkodliwego dla człowieka, na obszarze jego zamieszkania, przynoszącego mu bioekonomiczne zyski. Motto filmu: "Korzystne DLA MNIE, korzystne DLA REGIONU"

Kod zadania: W211
Tytuł zadania:
"Bioróżnorodność mojej Małej Ojczyzny" - cykl spotkań z mieszkańcami - 65 575,00 zł
Opis zadania:
Poprawa środowiska naturalnego poprzez proces edukacyjny opierający się na zorganizowaniu dla młodzieży szkolnej i dorosłych z powiatów Skierniewickiego i Rawskiego warsztatów terenowych z przyrodnikami na temat:
- bogactwo i różnorodność owadów i ich znaczenie dla gospodarki ludzkiej,
- istota równowagi w przyrodzie,
- ptaki i ich znaczenie w przyrodzie,
- rozpoznawanie roślin dzikich i ich zastosowanie,
- czynna ochrona przyrody w aspekcie zadań projektu (jak każdy obywatel może pomóc przyrodzie).

Powyższe zadania zostały dopuszczone do głosowania, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej zadania, w terminie od 1.10.2017 do 31.10.2017r. w formie elektronicznej poprzez stronę www.bo.lodzkie.pl a do 22.10.2017r. papierowo.

Zasady głosowania:
Głosować można na zadania z jednego subregionu - nie musi to być subregion zamieszkania.
+ głosować można tylko 1 raz, korzystając wyłącznie z jednego sposobu głosowania;
+ głosować można na zadania z wybranego (jednego) subregionu; możliwe jest oddanie głosu na zadania zgłoszone do innego subregionu niż subregion zamieszkania głosującego.

Punkty (miejsca) do głosowania (Kartą do głosowania) w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018:
Powiat łowicki
- Starostwo Powiatowe w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a - w holu na parterze, w części obsługi klienta
Powiat skierniewicki
- Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 - w holu głównym na parterze budynku, obok Punktu Obsługi Interesantów
Powiat rawski
- Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej pl. Wolności 1 - parter budynku w Biurze Obsługi Klienta

Serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniu!

Głos może oddać każdy mieszkaniec województwa łódzkiego!

 <i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje