Głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na 2018 r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.
Slide One
Slide Two
Slide Three

Aktualności

lipiec 23, 2021
Aktualności ZPKWŁ

Dzień Włóczykija - 23 lipca

23 lipca obchodzimy Dzień Włóczykija, święto obchodzone od niedawna i zupełnie nieformalne. Duża część z nas posiada w sobie "żyłkę" do wędrowania, odkrywania i poznawania świata na własną rękę.
lipiec 21, 2021
Aktualności ZPKWŁ

27 lat Sulejowskiego Parku Krajobrazowego

21 lipca 1994 roku na podstawie rozporządzenia Wojewody Piotrkowskiego Nr 3/94 utworzono Sulejowski Park Krajobrazowy. Sulejowski Park obejmuje i ochrania jeden z najcenniejszych fragmentów dorzecza Pilicy w jej środkowym odcinku od okolic Bąkowej Góry po…
lipiec 20, 2021
Aktualności ZPKWŁ

I Bolimowski Rajd Puszczy

Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie wraz z Oddziałem Terenowym Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Gminą Bolimów serdecznie zapraszają na I Bolimowski Rajd Puszczy, który odbędzie się 1 sierpnia 2021 r. Zbiórka o godzinie 11:00 na Rynku w Bolimowie, start…
lipiec 19, 2021
Aktualności ZPKWŁ

Sezon na grzyby w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich

W lasach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich zaczęły pojawiać się grzyby jadalne. Ostatnie częste deszcze i ciepłe dni sprawiły, że w lasach utrzymuje się duża wilgotność. Jest to idealny czas dla rozwoju grzybów jadalnych. Pierwsze wytwarzające już…

O parkach # Co robimy

infografika zpkwl

Co to jest park krajobrazowy?

Jest to jedna z form ochrony przyrody. Obejmuje obszar chroniony ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i historyczne w celu ich zachowania oraz popularyzacji w warunkach zrównoważonego rozwoju. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Ile parków jest na terenie województwa łódzkiego?

W skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wchodzi 7 parków: PK Wzniesień Łódzkich, Bolimowski PK, Spalski PK, Sulejowski PK, Przedborski PK, Załęczański PK oraz PK Międzyrzecza Warty i Widawki.

Jak duży jest obszar na którym działamy?

W granicach województwa łódzkiego parki krajobrazowe zajmują powierzchnię  ok. 175 tys. ha, co stanowi blisko 10% obszaru regionu.

Czym zajmujemy się w parkach krajobrazowych?

Chronimy przyrodę, krajobraz i wartości kulturowe oraz historyczne na terenach parków krajobrazowych.

Realizujemy projekty czynnej ochrony przyrody.

Inwentaryzujemy obiekty przyrodnicze i historyczne na obszarze parków.

Edukujemy społeczeństwo w zakresie wartości przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych parków.

Opiniujemy projekty plany zagospodarowania przestrzennego terenu oraz wnioski dotyczące wycinki drzew na terenach parków.

Organizujemy imprezy turystyczne oraz wydarzenia promujące parki krajobrazowe.

Napisz do nas

Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

ul. Solna 14,
91-423 Łódź

tel. 42 640 65 61
fax 42 657 82 82

ogólne adresy e-mail: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca dyrektora - kierująca Zespołem:

Dział administracyjno  organizacyjny:

  • Iwona Marosik - samodzielny referent - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel.  42 630 90 93
  • Paulina Pietrzak - starszy specjalista - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 42 630 90 92

Dział finansowo – księgowy:

  • Mariola Królak - główna księgowa - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 42 630 90 91
  • Urszula Świderek - księgowa - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 42 630 90 91

Dział IT:

  • Dariusz Chadryś - administrator systemów IT - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W indywidualnych sprawach dotyczących bezpośrednio konkretnego Parku Krajobrazowego, prosimy kontaktować się z właściwym Oddziałem Terenowym Zespołu. Dane kontaktowe znajdują się na podstronach każdego z Parków Krajobrazowych.

 

Szanowni Państwo!

Trwa właśnie głosowanie nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego 2018 r.

Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zainspirował wiele osób do złożenia propozycji zadań możliwych do realizacji z budżetu obywatelskiego, stąd pozwalamy sobie prosić Państwa o oddanie głosu na kilka z nich.

Subregion wschodni: obejmujący miasto Skierniewice i Rawa Mazowiecka oraz powiaty: skierniewicki i rawski.

Kod zadania: W284
Tytuł zadania:
 Edukacja ekologiczna z biegiem Rawki - promocja krajobrazu naturalnego na terenie województwa łódzkiego - 115 500,00 zł
Opis zadania:
 Realizacja projektu będzie służyła społeczności lokalnej województwa w zdiagnozowaniu stanu środowiska. Niski poziom wiedzy przyrodniczej, umiejętności praktycznych dzieci, młodzieży, dorosłych nie pozwala na podejmowanie właściwych inicjatyw w podejściu do ekologii lokalnego środowiska. Podjęte działania to organizacja 30 wycieczek (połączonych z warsztatami), w dolinę Rawki i na terenie Puszczy Bolimowskiej.
Celem projektu jest: 
- promocja krajobrazu naturalnego i walorów przyrodniczych województwa Łódzkiego,
- poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez proces edukacyjny,
- kształtowanie postaw obywatelskich w zakresie dbania o środowisko naturalne,
- prowadzenie prac badawczych oraz obserwacji w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Udział społeczności lokalnej w projekcie przyczynie się do poprawy stanu środowiska naturalnego, stanowi doskonałą okazję do ukierunkowanej, samodzielnej pracy, która pozostawia najczęściej trwałe ślady w świadomości.

Kod zadania: W294
Tytuł zadania:
 BIOGOSPODARKA MIĘKKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM na wybranych przykładach - Film Promocyjny - 83 000,00 
Opis zadania:
 Zadaniem projektu będzie zrealizowanie krótkiego filmu (ok. 25 min.) o charakterze proekologicznym, edukacyjnym, z naciskiem na lokalną biogospodarkę miękką. Film stałby się reklamą woj. łódzkiego, a zarazem źródłem informacji dla szkół wyższych oraz wszystkich zainteresowanych tematem.
Rozwiązałby problem lokalnej przedsiębiorczości i bioekonomii na terenie woj. łódzkiego. Byłby materiałem innowacyjnym, określającym nasze podejście do własnego środowiska lokalnego, skutkującego poprawą środowiska krajowego. Pomysł ten zrodził się z potrzeby zdrowego działania, nieszkodliwego dla człowieka, na obszarze jego zamieszkania, przynoszącego mu bioekonomiczne zyski. Motto filmu: "Korzystne DLA MNIE, korzystne DLA REGIONU"

Kod zadania: W211
Tytuł zadania:
"Bioróżnorodność mojej Małej Ojczyzny" - cykl spotkań z mieszkańcami - 65 575,00 zł
Opis zadania:
 Poprawa środowiska naturalnego poprzez proces edukacyjny opierający się na zorganizowaniu dla młodzieży szkolnej i dorosłych z powiatów Skierniewickiego i Rawskiego warsztatów terenowych z przyrodnikami na temat:
- bogactwo i różnorodność owadów i ich znaczenie dla gospodarki ludzkiej,
- istota równowagi w przyrodzie,
- ptaki i ich znaczenie w przyrodzie,
- rozpoznawanie roślin dzikich i ich zastosowanie,
- czynna ochrona przyrody w aspekcie zadań projektu (jak każdy obywatel może pomóc przyrodzie).

Powyższe zadania zostały dopuszczone do głosowania, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej zadania, w terminie od 1.10.2017 do 31.10.2017r. w formie elektronicznej poprzez stronę www.bo.lodzkie.pl a do 22.10.2017r. papierowo.

Zasady głosowania:
Głosować można na zadania z jednego subregionu nie musi to być subregion zamieszkania.
głosować można tylko 1 raz, korzystając wyłącznie z jednego sposobu głosowania;
+ głosować można na zadania z wybranego (jednego) subregionu; możliwe jest oddanie głosu na zadania zgłoszone do innego subregionu niż subregion zamieszkania głosującego.

Punkty (miejsca) do głosowania (Kartą do głosowania) w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018:
Powiat łowicki
 - Starostwo Powiatowe w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a - w holu na parterze, w części obsługi klienta
Powiat skierniewicki
 - Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 - w holu głównym na parterze budynku, obok Punktu Obsługi Interesantów
Powiat rawski
 - Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej pl. Wolności 1 - parter budynku w Biurze Obsługi Klienta

Serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniu!

Głos może oddać każdy mieszkaniec województwa łódzkiego!