Skocz do treści

Kontrola skrzynek lęgowych dla puszczyków i nietoperzy

Bolimowski PK   \   Aktualności

W grudniu 2015 roku Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego wraz ze Stowarzyszeniem Ochrony Sów dokonali kontroli skrzynek lęgowych dla puszczyków oraz dla nietoperzy rozwieszonych na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Skrzynki lęgowe dla puszczyków w liczbie 20 sztuk rozwieszone zostały przez Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w 2012 roku.

Skrzynki dla nietoperzy w liczbie 100 sztuk rozwieszone zostały przez Nadleśnictwo Skierniewice w 2015 roku.

W ramach kontroli skrzynek lęgowych wykonywano:

- ocenę stanu technicznego budek,

- czyszczenie (m.in. usuwanie ze skrzynek gniazd os i szerszeni oraz nadmiernej wyściółki),

- wsypywanie ściółki (trociny, kora, próchno itp.),

- sprawdzenie obecności sów/nietoperzy lub innych zwierząt,

- zbieranie wypluwek,

- obrączkowanie puszczyków.

Wynikii kontroli:

W trakcie kontroli zaobrączkowano 2 puszczyki, które w chwili wykonywanych prac znajdowały się w skrzynkach lęgowych. W 5 skrzynkach znaleziono ślady obecności puszczyka (pióra, wypluwki).
W części budek usunięto gniazda szerszeni i os oraz gniazda wiewiórki. Znaleziono również ślady po kunie oraz upolowanych drobnych ptakach (pióra sikory, kosa). W jednej ze skrzynek znaleziono jaja krzyżówki.
W części skrzynek dla nietoperzy znaleziono gniazda os, w jednej odchody ptaków. Nie odnotowano śladów obecności nietoperzy.

Poniżej załączamy fotorelację z wykonywanych prac.

Oprac. K. Nowak

 <strong>kontrola skrzynek dla puszczyka</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>ważenie puszczyka</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>obrączkowanie puszczyka</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>mierzenie i ocena wieku</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>puszczyk</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>puszczyk</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>puszczyk</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>puszczyk</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>usunięte gniazdo szerszeni</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>usunięte gniazdo szerszeni</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>kontrola skrzynek dla puszczyka</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>kontrola skrzynek dla puszczyka</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>kontrola skrzynek dla puszczyka</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>kontrola skrzynek dla puszczyka</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje