Skocz do treści

Otwarcie ekopracowni w Gimnazjum nr 2 w Skierniewicach

Bolimowski PK   \   Aktualności

20 grudnia 2016 r. w ZSSO, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Skierniewicach odbyło się uroczyste otwarcie pracowni ekologicznej pn. „Nasz ekoświat” zrealizowanej w ramach konkursu pn.”Nasza Ekopracownia 2016” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie realizowane jest przez panią Ewę Kaniewską i panią Agnieszkę Marat. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: pani Ewa Czarnecka – kierownik Zespołu ds. Projektów Nieinwestycyjnych WFOŚiGW w Łodzi, Stanisław Pytliński – kierownik Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, pani Kinga Nowak – pracownik Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, pani Iwona Leśniewicz –prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach, pani prof. dr hab. Barbara Dyki – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, przedstawiciele Rady Rodziców: pan Leszek Jek i pani Agnieszka Krawczyk, pani Bożena Kozioł – PSSE Skierniewice, proboszcz parafii św. Stanisława B.M. w Skierniewicach ks. Grzegorz Gołąb, pan Stanisław Pietrzkowski były dyrektor ZSSO, dyrekcja, pracownicy szkoły, nauczyciele i uczniowie.

Dyrektor szkoły Sławomira Wenus zaprosiła gości do przecięcia symbolicznej wstęgi i otwarcia ekopracowni. Podziękowała władzom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, władzom miasta oraz Radzie Rodziców za wsparcie finansowe zadania. Na potwierdzenie zasadności realizacji projektu pani dyrektor zwróciła uwagę na fakt, że edukacja ekologiczna w nowej pracowni będzie miała ciekawą i przyjemną dla uczniów formę, co wpłynie na wzrost ich motywacji do nauki i pobudzi do twórczego myślenia. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są dostępne bowiem: tablica multimedialna, laptop, wizualizer, mapy, globusy, mikroskopy, kolekcja skał i minerałów, zestawy do badań chemicznych, lornetki, lupy. Zakupione pomoce dydaktyczne i multimedialne będą służyły uczniom, wspomagały ich w rozwoju i dawały wiele radości.

Ksiądz proboszcz Grzegorz Gołąb dokonał poświęcenia pracowni ekologicznej. Głos zabrali zaproszeni goście, którzy zadeklarowali pomoc w działaniach młodzieży na rzecz środowiska przyrodniczego. Podkreślali również, iż uczniowie będą z pewnością realizować w nowej pracowni swoje przyrodnicze pasje oraz podejmować działania sprzyjające ochronie przyrody. Życzyli przy tym „młodym ekologom” samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy przyrodniczej.

Zaproszonym gościom uczniowie pokazali wygląd pracowni przed i po zmianach w formie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zaprezentowali nowe pomoce dydaktyczne wraz z opisem pomysłu ich wykorzystania podczas realizacji projektu oraz na lekcjach biologii i geografii. Pokazali także z wykorzystaniem żywego obiektu - dżdżownicy jakie możliwości daje wizualizer.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy tego niecodziennego spotkania mogli obejrzeć zgromadzone w pracowni pomoce naukowe, oraz kontynuować dyskusję na tematy związane nie tylko z edukacją ekologiczną, ale i potrzebami środowiska lokalnego, a następnie skosztować ciast przygotowanych przez gimnazjalistów. Dużym zainteresowaniem cieszył się tort z motywem ekopracowni.

 <strong>otwarcie ekopracowni w Gimnazjum nr 2 w Skierniewicach</strong> <strong>otwarcie ekopracowni w Gimnazjum nr 2 w Skierniewicach</strong> <strong>otwarcie ekopracowni w Gimnazjum nr 2 w Skierniewicach</strong> <strong>otwarcie ekopracowni w Gimnazjum nr 2 w Skierniewicach</strong> <strong>otwarcie ekopracowni w Gimnazjum nr 2 w Skierniewicach</strong> <strong>otwarcie ekopracowni w Gimnazjum nr 2 w Skierniewicach</strong>
Łódzkie promuje