Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

12-ego maja przypada Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (ang. World Migratory Bird Day, WMBD). Święto obchodzone jest corocznie od 2006 na arenie międzynarodowej w 2. weekend maja. Ustanowione zostało przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych i konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt
Celem obchodów jest promowanie ochrony ptaków wędrownych na całym świecie, głównie zagrożonych wyginięciem.

Lipa drobnolistna rosnąca we wsi Dąbrówka na terenie Gminy Nowosolna była trzecim z kolei drzewem poddanym pracom pielęgnacyjnym w PKWŁ w marcu bieżącego roku. Cięcia sanitarno-redukcyjne przeprowadzono z inicjatywy OT PKWŁ, w ramach wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi o dofinansowanie przedmiotowych prac.

W dniu 23 kwietnia 2018r. Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich we współpracy z Urzędem Gminy Nowosolna oraz Zakładem Karnym w Łodzi nr 1 zorganizował akcję sprzątania Parku - fragmentu gminy Nowosolna w sołectwie Kopanka.

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Święto to ustanowione w 1970 roku zwraca naszą uwagę na rolę ekosystemów na Ziemi. Ludzie jednoczą się w walce o ogólnie pojętą równowagę na świecie oraz rozwagę w korzystaniu z naturalnych zasobów. Podczas pierwszej edycji zebrało się aż 20 milionów głównie młodych ludzi w miastach całych Stanów Zjednoczonych mając nadzieję na pozytywne zmiany. Globalizacja święta nastąpiła w latach ’90 XX wieku podczas których ponad 200 milionów ludzi ze 141 państw zmobilizowała się do podjęcia różnych działań bezpośrednio przyczyniając się do zorganizowania Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro.

12 kwietnia 2018r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi odbyły się eliminacje finałowe VII edycji konkursu "Wiosna ach to TY".

Nadeszła długo wyczekiwana wiosna. Kwiaty kwitną, ptaki śpiewają, żaby rechoczą, kumaki kumkają – jednym słowem, wszystko budzi się do życia – pospolita głupota też.

Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że nadeszła wiosna. Utrzymujące się ostatnio względnie wysokie temperatury, jak na tę porę roku, spowodowały eksplozję budzącej się do życia przyrody.

Stare i potężne drzewa stanowią szczególnie cenny element krajobrazu kulturowego. W trosce o bezpieczeństwo oraz potrzebę zachowania najcenniejszych i najbardziej okazałych drzew Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (OT PKWŁ) podjął działania zmierzające do przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych trzech majestatycznych lip drobnolistnych. Na wniosek OT PKWŁ zaplanowane prace zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i wykonane przez specjalistyczną firmę.

W dniach 21-23 marca 2018 r. w Hotelu Agat w Łodzi na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich odbyła się „zielona szkoła”, z atrakcyjnym programem edukacyjnym, stanowiąca nagrodę dla parkowych finalistów w XVII edycji konkursu ogólnopolskiego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Wiosna już coraz bliżej, ostatnie ciepłe dni sprawiły, że słychać co raz więcej ptasich głosów.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button