Skocz do treści

PROGRAM AKCJI SPRZĄTANIA RZEKI RAWKI W DNIU 16 MAJA 2015 R.

Bolimowski PK   \   Aktualności

PROGRAM:

  1. Zbiórka uczestników akcji na terenie Ośrodka „Sosenka” w Rudzie godz. 9.00-9.45

  2. Podział grup i odcinków do sprzątania, załadunek kajaków. 9.45-10.00

  3. Rozpoczęcie akcji, przywitanie uczestników godz.10.00 -10.15

  4. Rozwiezienie uczestników i kajaków na przydzielone odcinki rzeki godz.10.15-11.00

  5. Rozwiezienie uczestników sprzątających rzekę z brzegów godz.10.15-11.00.

  6. Planowane zakończenie akcji godz.15.30

  7. Wydawanie posiłków godz.15.00 – 17.00

  8. Zebranie śmieci i transport do kontenera godz.15.30-17.00

  9. Podsumowanie i zakończenie akcji godz. 17.00


W akcji udział biorą wolontariusze, uczestnicy dorocznych spływów kajakowych rzeką Rawką oraz zaangażowane są Państwowa i Społeczna Straż Rybacka, Zarząd Okręgu PZW w Skierniewicach, Nadleśnictwo Skierniewice, Urząd Gminy Skierniewice, Zarząd Oddziału PTTK „Szaniec” ze Skierniewic
. Ponadto w akcji zaangażowany jest Zakład Wychowawczy ze Studzieńca.

Śmieci nieodpłatnie odbiera firma EkoRegion z Bełchatowa, kajaki nieodpłatnie użycza Ośrodek Turystyki Kajakowej „Sosenka” w Rudzie.

Planowane jest uprzątnięcie rzeki na odcinku Suliszew - Budy Grabskie.

Osoba do kontaktu : Elżbieta Panak – 509 293 401.

Łódzkie promuje