Skocz do treści

Relacja z Dziennych terenowych warsztatów entomologicznych w Bolimowskim Parku Krajobrazowym

Bolimowski PK   \   Aktualności

20 lipca 2015 roku odbyły się Dzienne Terenowe Warsztaty Entomologiczne w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Ich uczestnicy odbyli spacer po Polanie Strożyska (będącej częścią obszaru Natura 2000 Polany Puszczy Bolimowskiej) w poszukiwaniu latających tam owadów, w szczególności motyli.
Entomolog Stefan Sobczak wygłosił prelekcję na temat motyli nocnych i dziennych Polski, a także o bioróżnorodności Polany Strożyska, w tym o występujących na niej gatunkach rzadkich i chronionych. W trakcie warsztatów opowiadał o cechach rozpoznawczych i zwyczajach napotkanych okazów. Każdy miał możliwość samodzielnego złapania i oznaczenia owada.

Spośród oznaczonych motyli, znalazły się między innymi:

- dostojka malinowiec,

- przestrojnik jurtina,

- czerwończyk dukacik,

- modraszek telejus,

- modraszek wieszczek,

- modraszek nausitous,

- rusałka kratnik,

- przeplatka atalia,

- listkowiec cytrynek,

- szachownica galatea,

- piórolotek,

- karłątek,

- dostojnik selene,

- kraśnik sześcioplamek.

Oglądano też goryczkę wąskolistną oraz krwiściąg lekarski - rośliny ściśle związane z cyklem rozwojowym motyli: modraszka alkona, modraszka telejusa i modraszka nausitousa.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy oglądali spreparowane okazy polskich motyli, wysłuchali pogadanki o preparacji owadów, celach jej wykonywania oraz o narzędziach potrzebnych do tych czynności.

Oprac. K. Nowak

 <i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>czerwończyk dukacik</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>dostojka malinowiec</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>karłątek sp.</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rusałka pawik</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>kraśnik sześcioplamek</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>modraszek telejus na krwiściągu lekarskim</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>modraszek telejus na krwiściągu lekarskim</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>goryczka wąskolistna</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>przeplatka atalia</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>szachownica galatea</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje