Skocz do treści

Warsztaty wikliniarskie w Bolimowskim Parku Krajobrazowym

Bolimowski PK   \   Aktualności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego po raz pierwszy realizuje przyrodnicze warsztaty wikliniarskie. Uczniowie trzech skierniewickich szkół ponadgimnazjalnych wysłuchają prezentacji i obejrzą film o polskich sowach, a następnie będą samodzielnie wyplatać z wikliny kosze (które będą rozwieszone w BPK jako zastępcze miejsce lęgowe dla sów uszatek). Łącznie w warsztatach weźmie udział około 240 osób. Każdy z uczestników otrzyma T-shirt z tytułem warsztatów i rysunkiem młodych sów uszatek.

 <strong>projekt - sowy</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i>

Projekt dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Prezentacja multimedialna pt. „Sowy Polski”

1. Miejsce prowadzenia warsztatów:

- Zespół Szkół Zawodowych nr 1im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach

- Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach

- Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach.

2. Prowadzący: Kinga Nowak - pracownik Oddziału Terenowego BPK.

3. Cel i założenia programowe:

Cele:

- edukacja ekologiczna oraz upowszechnianie wiedzy o sowach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i Polski,

- rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody,

- kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za gatunki chronione.

Założenia programowe:

- prelekcja na temat sów – ich budowy, wyglądu, cech charakterystycznych, zamieszkiwanych środowisk, zwyczajów, technik polowania, rozrodu, ochrony

- nauka rozpoznawania poszczególnych gatunków sów,

- odtwarzanie nagrań z odgłosami sów.

- film o polskich sowach

4. Uczestnicy prezentacji multimedialnych: młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.

5. Liczba uczestników: ok. 40

Do celów dydaktycznych użyte będą: prezentacja multimedialna o sowach, film przyrodniczy o sowach, nagrania odgłosów sów, plansze dydaktyczne.

Warsztaty wikliniarskie - pt. „Wyplatamy koszyk dla sowy na okres lęgowy”

1. Miejsce prowadzenia warsztatów:

- Zespół Szkół Zawodowych nr 1im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach

- Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach

- Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach.

2. Prowadzący – Jan Michalski

3. Cel i założenia programowe warsztatów:

Cele:

- zapoznanie się z zawodem wikliniarskim oraz jego materiałami i narzędziami pracy,

- rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni przestrzennej i kreatywności.

Założenia programowe:

- prezentacja zanikającego zawodu – wikliniarza,

- pokaz etapów przygotowywania i obróbki wikliny do plecenia,

- plecenie koszyków dla uszatek.

4. Uczestnicy warsztatów: młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych

5. Liczba uczestników: ok. 40

Do celów dydaktycznych użyte będą: wiklina, albumy o wiklinie i fotografie wyrobów wiklinowych, zestaw narzędzi.

Oprac. K. Nowak

 <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, ZSZ nr 1 w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, LO im.B.Prusa w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, LO im.B.Prusa w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, LO im.B.Prusa w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, LO im.B.Prusa w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, LO im.B.Prusa w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, LO im.B.Prusa w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, LO im.B.Prusa w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, LO im.B.Prusa w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, LO im.B.Prusa w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, LO im.B.Prusa w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, LO im.B.Prusa w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, LO im.B.Prusa w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, LO im.B.Prusa w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>warsztaty wikliniarskie, LO im.B.Prusa w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje