Skocz do treści

Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW

Bolimowski PK   \   Aktualności

W dniu 13 maja 2014 r. Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego odwiedzili studenci Wydziału Leśnego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zajęcia z zakresu ochrony przyrody i planowania przestrzennego na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego odbyły się w dwóch etapach:

  1. Prelekcja w siedzibie Oddziału Terenowego BPK, dotycząca zagadnień z zakresu uwarunkowań prawnych i formalnych, istotnych przy tworzeniu planu ochrony parku krajobrazowego, w tym źródeł jego finansowania, oraz powiązania z planami urządzenia lasów, a także przedstawiająca główne problemy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym na obszarze Parku

  2. Zajęcia terenowe:
  • „Balaton” – zbiornik p. poż na terenie Leśnictwa Grabina (konsekwencje „uproduktywnienia” lasu i osuszania obszarów wodno-błotnych w latach 50. – 60. XX wieku;
  • pasmo wydm śródleśnych w Lesie Nieborowskim (informacja o kształtowaniu terenu na skutek ostatniego zlodowacenia);
  • rezerwat Polana Siwica (budnictwo w Puszczy Bolimowskiej, czynna ochrona przyrody, eksploatacja torfu i rudy darniowej w dawnym Mazowszu);
  • Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Nieborów”;
  • przejazd fragmentem Łódzkiego Szlaku Konnego (podstawowe wiadomości na temat szlaku);
  • Michałówek – górne przejście dla zwierząt na autostradzie A2 (lustracja przejścia, wskazanie mankamentów w wykonaniu, dyskusja o celowości budowy takich przejść, Puszcza Bolimowska jako korytarz w sieci ekologicznej ECONET).

Zajęcia odbywały się pod kierownictwem dr Romana Zielonego - kierownika Zakładu Urządzania Lasu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przewodniczącego Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Warszawie.

Bolimowski Park Krajobrazowy reprezentowali: Beata Łukasik, Krzysztof Pira, Agnieszka Pruszkowska, Stanisław Pytliński.

 <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. B. Łukasik</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. B. Łukasik</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. B. Łukasik</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wizyta studentów Wydziału Leśnego SGGW</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje