Skocz do treści

Wycieczka ekologiczna do gminy Bielawy

Bolimowski PK   \   Aktualności

25 maja 2015r. – Festiwalu Nauki PWSZ w Skierniewicach dzień ósmy.

Sesja terenowa – wycieczka ekologiczna do Gminy Bielawy. połozonej w obszarzach Natura 2000: OSO Pradolina Warszawsko-Berlińska - obszar ochrony ptaków oraz SOO Pradolina Bzury-Neru - obszar ochrony siedlisk.

Uczestnicy – głównie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach oraz z Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach.

Program:

- spotkanie z Wójtem Gminy Bielawy i krótka pogadanka o walorach gminy,

- zwiedzanie:

- kościoła w Bielawach; pogadanka ks. proboszcza nt. historii kościoła i kolejach jego remontu,

- dworu i parku w Borowie, pogadanka na temat rodziny Grabskich i Władysława Grabskiego – premiera i ministra skarbu II Rzeczpospolitej, reformatora systemu walutowego,

- zamku i parku; pogadanka przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nt. historii zamku i próbach jego odbudowy,

- pałacu i parku w Walewicach; zwiedzania pałacu z przewodnikiem, piknik w ogrodach pałacowych ufundowany przez Koło Gospodyń wiejskich w Bielawach, pogadanka pod dębem dr Anny Traut-Seligi nt. obszarów Natura 2000

„Pradolina Warszawsko-Berlińska” oraz "Pradolina Bzury-Neru", przemarsz przez park pałacowy i zapalenie zniczy pod pomnikiem upamiętniającym bitwę nad Bzurą,

- wizyta w gospodarstwie rolnym produkującym miętę; pogadanka o sposobie uprawy, prezentacja linii przerobu i konfekcjonowania mięty,

- zwiedzanie cmentarza wojennego w Bielawach oraz Izby Pamięci Narodowej w Szkole Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

Powrót do Skierniewic ok. 16 00.

Oprac. S. Pytliński

 <strong>spotkanie z Wójtem Gminy Bielawy</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>spotkanie z Wójtem Gminy Bielawy</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>pomnik Władysława Grabskiego w Borowie</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>pomnik Władysława Grabskiego w Borowie</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>zamek w Sobocie</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>prelekcja w parku przy zamku w Sobocie</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>pałac i park w Walewicach</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>jedwabne tapety w pałacu w Walewicach</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>pomnik upamiętniający bohaterów bitwy nad Bzurą w Walewicach</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>zapalenie zniczy pod pomnikiem</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>prelekcja pod dębem na temat obszaru Natura 2000</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje