Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Nieborów” został powołany rozporządzeniem Wojewody Skierniewickiego nr 21 z dnia 6.10.1988r. oraz nr 2 z dnia 14.01.1997r. Ojemuje grunty orne, łąki, pastwiska i lasy o łącznej powoierchni 46 ha, położone we wsi Niebrów, gm. Nieborów. Teren ten należy do Skarbu Państwa i jest zarządzany przez Województwo Łódzkie. Od północy obszar graniczy z parkiem otaczającym Pałac Radzwiwiłłów w Nieborowie. Z trzech pozostałych stron otoczony jest lasami. Niedyś stanowił część majatku Rawdziwiłłów. Obszar powołano dla ochrony:

- wolnej, niezabudowanej przestrzeni – fragmentu cennego krajobrazu mazowieckiego,

- zachowania historycznie udokumentowanej ciągłości tradycyjnego użytkowania tego obszaru (lasu, pola, pastwiska, łąki),

- „widoku z zabytku” i „widoku na zabytek” jakim jest Pałac Radziwiłłów oraz otaczający go ogród,

- historycznej kompozycji i osi, która przynajmniej od XVIII wieku, była rozpięta między wsią Nieborów a Puszczą Bolimowską,

- pradziejowego stanowiska archeologicznego.

W dniu wczorajszym na terenie ZPKWŁ OT PKWŁ miało miejsce szkolenie na temat grzybów nadrzewnych prowadzone przez pana Sebastiana Piskorskiego członka Sekcji Mykologiczno-Algologicznej SKNB UŁ oraz Pracowni Algologii i Mykologii UŁ. Na szkoleniu pojawiła się znaczna większość kadry z oddziałów terenowych ZPKWŁ.

konferencja zpk.ef.kl. 30W dniach 13-14 września 2018 r. na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród” odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 40-lecia Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

W dniach 8-9 września br. przy ul. Piotrkowskiej odbył się kolejny Mixer Regionalny. Na imprezę promującą Województwo Łódzkie licznie ściągnęli mieszkańcy Łodzi oraz goście z wielu – często bardzo odległych – miejscowości. W niedzielę, pośród licznych kolorowych stoisk wystawienniczych prezentujących walory miast i wsi oraz różnorodne oferty stowarzyszeń i instytucji, znaleźć można było wypełnione zielenią stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

3 copy7 września 2018 r odbył się briefing prasowy Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia, z udziałem Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Dotyczył on projektu pn. "Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej".

1430 sierpnia odbyła się pierwsza w tym roku Kolorowa Lokomotywa na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Udział w niej wzięło 30. dzieci z Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu.

P1010061W środę 29 sierpnia o godzinie 20.00 na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród” zorganizowaliśmy warsztaty entomologiczne, tzw. nocne „Świecenia". Tym razem odbyły się już po raz drugi na terenie SPK. Pierwsze w ramach „Nocy Świetlików” były zorganizowane na obszarze Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.

IMG 0997

Dożynki Wojewódzkie 2018 w Sławnie.

Tegoroczne wojewódzkie Święto Plonów miało miejsce w Sławnie, w powiecie opoczyńskim. Malownicze święto ludowe zgromadziło rolników z wielu zakątków łódzkiego, pragnących m.in. za pomocą darów ziemi umieszczonych w okazałych wieńcach, podziękować za udane plony. Różnobarwny korowód przemaszerował z lokalnego kościoła na plac dożynkowy mijając po drodze liczne stoiska. Były stroje opoczyńskie, chleby dożynkowe, zaprzęgi konne i wielu gości pragnących wraz z rolnikami cieszyć się z tegorocznych zbiorów.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego przygotował stoisko, na którym oferował zainteresowanym wydawnictwa oraz sadzonki drzew i krzewów w ramach akcji pn. „100 tysięcy drzew na 100 lecie województwa łódzkiego”. Największym powodzeniem cieszyły się klony, dęby, ligustry oraz kasztanowce. Łącznie rozdano 500 sadzonek.

Po zakończeniu oficjalnej części obchodów zebranym gościom przygrywały lokalne zespoły ludowe oraz zaproszone gwiazdy muzyki rozrywkowej. Na pięknie przystrojonych stoiskach poszczególnych gmin, koła gospodyń wiejskich częstowały gości smakołykami przygotowanymi specjalnie na ten dzień.

Katarzyna Krakowska

 

W dniu 25.08.2018r. odbyła się II edycja rajdu rowerowego pn. „Źródła, cieki i doliny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (PKWŁ)” zorganizowana wspólnie ze Strefą Rowerową Brzeziny.
Rajd rozpoczął się nietypowo - w Skoszewach Starych w miejscu, w którym zakończyła się I edycja. Ponownie przewodnikiem rajdu był Hieronim Andrzejewski - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
Mimo, że pogoda tego dnia nie rozpieszczała, na miejscu zbiórki stawiła się kilkunastoosobowa grupa rowerzystów, którym deszcz nie straszny. Na trasie rajdu zobaczyliśmy źródła rzek Młynówki i Bzury (tak, tej Bzury). Odwiedziliśmy również uroczyska leśne Dobieszków i Łagiewniki. Jednakże przede wszystkim, dzięki przewodnikowi, zaobserwować mogliśmy unikatowe obiekty fauny i flory PKWŁ, na które z pewnością jako laicy nie zwrócilibyśmy uwagi podczas zwykłej przejażdżki rowerowej.
Finał miał miejsce w nowej siedzibie PKWŁ na ul. Wycieczkowej 86 w Łodzi, gdzie przy tradycyjnym ognisku uczestnicy podsuszyli ubrania, a przede wszystkim wymieniali wrażenia z trasy. Ponownie okazało się, że w miejscach, które jakby się wydawało znamy doskonale, przejeżdżamy obok nich wielokrotnie, znaleźć można nieodkryte przyrodnicze „perełki”. 

Zdjęcia: Paulina Pietrzak, Andy Szelman, Wiktor B.

25 sierpnia 2018 roku w siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich odbyła się Międzynarodowa Noc Nietoperzy. Impreza podzielona była na dwie części. Pierwszą z nich była prelekcja przygotowana przez specjalistów - dr Katarzynę Janik-Superson i dr Janusza Hejduka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.