Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć i atrakcji przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach na okres ferii zimowych 2020. Jednym z partnerów akcji jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

W środę, 9 lutego o godzinie 10.00 odbył się etap parkowy ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Test składał się z 15 pytań ogólnych nawiązujących do tematu tegorocznej edycji tj. „O wodzie w przyrodzie”, oraz 10 pytań parkowych. W związku z licznymi obostrzeniami spowodowanymi pandemią Covid-19, etap parkowy konkursu odbył się w formie online. W teście wzięło udział 22 szkoły reprezentujące 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego.

 

22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się powstanie styczniowe, największy zryw narodowowyzwoleńczy przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Pomimo klęski militarnej, umocniło ono polską świadomość narodową, miało też wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. Trwało najdłużej z polskich powstań, do jesieni 1864 roku. Walki w tym okresie toczyły się w Królestwie Polskim, na Litwie, Białorusi i części Ukrainy.

2 lutego 2022 roku na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Nieborów” zainstalowano w gruncie nową tablicę informacyjną dotyczącą historii cichociemnych żołnierzy Armii Krajowej oraz ostatniego zrzutu trzech cichociemnych żołnierzy na zrzutowisko „Obrus”, zlokalizowane właśnie na terenie ZP-K „Nieborów”.

Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie we współpracy z Fundacją "Inny Świat" oraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego prowadzi badania dotyczące zagrożonego gatunku - chomika europejskiego.

W dniach 29-30 stycznia 2022 r. roku grupa chiropterologów związanych w większości z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Nietoperzy przeprowadziła kolejną kontrolę w ramach wieloletniego monitoringu nietoperzy w jaskiniach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Badacze nietoperzy z Warszawy, Piły, Poznania, Opola, Szadku i Zduńskiej Woli policzyli nietoperze zimujące w jaskiniach: Szachownica (rezerwat Szachownica) oraz Mała i Za Kratą (rezerwat Węże).

    Mokradła to ekosystemy zagrożone. W XX wieku zanikła lub została zdegradowana ponad połowa obszarów wodno-błotnych na świecie. Główną przyczyną ich niszczenia jest eksploatacyjne podejście społeczeństw do gospodarowania zasobami przyrody: odwadnianie, osuszanie, wydobywanie torfu. Znaczenie ma również niski stan świadomości ekologicznej społeczeństw, które często traktują te obszary jak nieużytki.

29 stycznia 2022 r. dokonano przeglądu doliny Warty w granicach ZPK pod kątem występowania ptaków. Stwierdzono 7 gatunków ptaków wodnych: krzyżówka, łabędź niemy, nurogęś, perkozek, kormoran czarny, czapla siwa i czapla biała. Najliczniejsze były krzyżówki (stwierdzono 194 osobniki) i łabędzie nieme (29 osobników). Liczebność pozostałych gatunków nie przekraczała 10 osobników. Sytuacją zdecydowanie poza normą jest stwierdzenie tylko 1 pary nurogęsi. Pewną ciekawostką było stwierdzenie 7 osobników czapli białej.

Ostatni weekend stycznia to wyjątkowa okazja do zapoznania się z różnymi gatunkami ptaków zimujących w naszym kraju. Najczęściej w tym okresie odbywały się spacery w ramach akcji „Zimowego Ptakoliczenia”, organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, do której się włączaliśmy i zapraszaliśmy szkoły. Aura jednak nie oszczędzała nas w ten weekend, gdyż nie tylko mocno wiało ale też padało. Do tego, większość uczniów trafiła na naukę zdalną z powodu sytuacji pandemicznej i nie mogliśmy wspólnie odbyć spaceru, jak to miało miejsce w latach wcześniejszych. W związku z tym, pracownicy Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych przeprowadzili monitoringi ptaków na wybranych odcinkach nadzorowanych parków.  Jeden z nich odbył się w dniu 28 stycznia na odcinku rzeki Widawki, między Kalinową a Pstrokoniami w PK Międzyrzecza Warty i Widawki.

W Spalskim Parku Krajobrazowym zimowe „Ptakoliczenie” w tym roku odbyło się na Błotach Brudzewickich.  Jest to rozległy kompleks łąk otoczony lasami, a jedynie od strony północnej znajdują się pola i nieużytki.

W tym roku ptakiem Zimowego Ptakoliczenia została krzyżówka, którą i nam udało się zaobserwować.