Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W wielu polskich ogrodach i sadach można spotkać budki lęgowe dla ptaków. Są one swoistą rekompensatą za usuwanie przez człowieka starych dziuplastych drzew. Gdy zakończy się już sezon lęgowy należy wyczyścić wszystkie powieszone przez nas budki. Najlepszym okresem aby wykonać takie prace, jest czas od października do listopada, jednak ostatecznie czyszczenia budek można przeprowadzić do końca lutego. Dlatego, jak co roku przypominamy, że to już ostatni dzwonek jeśli chodzi o przeprowadzenie tych prac.

Coraz częściej słyszymy w mediach informacje, że oddychamy powietrzem, które jest najbardziej zanieczyszczone w Europie. Jak interpretować alarmujące stężenia pyłów w powietrzu? Jak te zanieczyszczenia wpływają na nasze zdrowie i życie? Co może zrobić każdy z nas na rzecz ochrony czystości powietrza? Na te i inne pytania często poszukujemy odpowiedzi.

W naszym umiarkowanym klimacie na styku zimy i wiosny w przyrodzie występuje uzupełniająca pora roku, którą nazywamy przedwiośniem. Jego początek przypada na okres lutego i marca, a kończy się w kwietniu, kiedy zaczyna się właściwa wiosna. O tej porze roku przyroda zaczyna budzić się z zimowego snu. Temperatura powietrza oscyluje pomiędzy 0 a 5 °C. Gleba jeszcze chwilami jest zamarznięta, ale powoli roztapia się pokrywa lodowa i śnieżna. Woda z roztopów spływa do cieków i zbiorników wodnych. Czasami powoduje to wylewy i powodzie wiosenne. W okresie przedwiośnia wschodzą pierwsze rośliny zielne, a w drzewach zaczynają płynąć soki.

Pluskwica europejska Cimicifuga europaea - bylina dorastająca do 1,5–1,7 m wysokości o nieprzyjemnym zapachu. Liście duże pierzastosieczne, o listkach jajowatych z nierówno piłkowanym brzegiem. Kwiaty drobne zielonkawe, zebrane w długi do 20 cm, złożony, groniasty kwiatostan.

Występuje w ciepłolubnych lasach i zaroślach na podłożu zasobnym w węglan wapnia. W woj. łódzkim gatunek rzadki, umieszczony w Czerwonej Księdze Roślin Województwa Łódzkiego, a od 2016 roku znajduje się również na krajowej czerwonej liście roślin, co jest skutkiem szybkiego zaniku stanowisk w ostatnich latach.

    Światowy Dzień Kota to coroczne święto, które obchodzimy 17 lutego. Kot to zwierzę uwielbiane i hodowane na całym świecie. To zaraz obok psów ulubiony towarzysz człowieka. Obchody Dnia Kota przypominają, jak ważną rolę pełnia te zwierzęta w życiu wielu z nas.

   12 lutego, w rocznicę urodzin Karola Darwina, obchodzone jest święto mające na celu nie tylko upamiętnienie wielkiego uczonego, ale też popularyzację stworzonej przez niego teorii naukowej dotyczącej ewolucji na drodze doboru naturalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć i atrakcji przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach na okres ferii zimowych 2020. Jednym z partnerów akcji jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

W środę, 9 lutego o godzinie 10.00 odbył się etap parkowy ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Test składał się z 15 pytań ogólnych nawiązujących do tematu tegorocznej edycji tj. „O wodzie w przyrodzie”, oraz 10 pytań parkowych. W związku z licznymi obostrzeniami spowodowanymi pandemią Covid-19, etap parkowy konkursu odbył się w formie online. W teście wzięło udział 22 szkoły reprezentujące 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego.

 

22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się powstanie styczniowe, największy zryw narodowowyzwoleńczy przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Pomimo klęski militarnej, umocniło ono polską świadomość narodową, miało też wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. Trwało najdłużej z polskich powstań, do jesieni 1864 roku. Walki w tym okresie toczyły się w Królestwie Polskim, na Litwie, Białorusi i części Ukrainy.

2 lutego 2022 roku na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Nieborów” zainstalowano w gruncie nową tablicę informacyjną dotyczącą historii cichociemnych żołnierzy Armii Krajowej oraz ostatniego zrzutu trzech cichociemnych żołnierzy na zrzutowisko „Obrus”, zlokalizowane właśnie na terenie ZP-K „Nieborów”.