Muzeum Ziemi Rozprzańskiej - spotkanie z historią

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 05 listopada 2021r. Muzeum Ziemi Rozprzańskiej po raz drugi zorganizowało spotkanie z historią pt. „Szlachta i ziemiaństwo okolic Rozprzy od XVII w do końca XIX wieku”.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z eksponatami muzeum ale przede wszystkim wysłuchać bardzo ciekawej prezentacji autorstwa Pani Marii Baranowskiej o szlachcie i ziemiaństwie okolic Rozprzy.