Szlaki turystyczne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.
 1. Niebieski szlak turystyczny - Szlak Rzeki Pilicy
  Łączna długość szlaku wynosi 121 km. Rozpoczyna się on w Piotrkowie Trybunalskim, kończy w Krzętowie i przebiega przez następujące miejscowości: Barkowice Mokre, Bronisławów, Swolszewice Duże, Smardzewice, Karolinów, Sulejów, Przedbórz. Długość szlaku w granicy gminy Wolbórz wynosi 8,8km. Z Barkowic Mokrych szlak prowadzi ścieżkami leśnymi południowo-wschodnią granicą Rezerwatu "Lubiaszów", przecina granicę gminy i kieruje się w stronę Bronisławowa. Biegnie obok Ośrodka Wypoczynkowego "Wodnik", a następnie dalej w kierunku północnym do drogi asfaltowej. Tam skręca na północny-wschód i drogą biegnie przez Swolszewice Duże i niecały kilometr przed skrzyżowaniem prowadzi w stronę Zalewu Sulejowskiego już poza granicami gminy Wolbórz.
 2. Zielony szlak turystyczny - Szlak Rekreacyjny
  Jest to szlak krótki o łącznej długości 22 km z czego 7,7 km przebiega przez tereny gminy Wolbórz. Rozpoczyna się w Piotrkowie Trybunalskim, następnie biegnie przez Koło i obok leśniczówki skręca do lasu w Polichnie i pokrywa się z granicą gminy Wolbórz, która w miejscu tym początkowo prowadzi duktem, a później drogą. Szlak zielony przebiega dalej drogą aż do trasy NR 8. Koło Muzeum Czynu Partyzanckiego i pomnika Czynu Zbrojnego w Polichnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez 0,5km biegnie trasą szybkiego ruchu po czym skręca na północ i przebiega przez wieś Proszenie, która była służebną miejscowością dla letniej rezydencji biskupów kujawskich. Poza granicami gminy Wolbórz szlak biegnie przez Gazomkę, aby następnie przeciąć fragment gminy przez 1,75 km kierując się przez las na północny-zachód od Rezerwatu "Dęby w Meszczach". Szlak zielony kończy się w Jarostach koło Piotrkowa Trybunalskiego.


 3. Czerwony pieszy szlak turystyczny - Szlak Partyzancki
  Cały szlak ma 201 km długości i biegnie z Radomska przez Przedbórz, Sulejów, Polichno, Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz do Brudzewic. Na obszarze gminy znajduje się 16,35 km szlaku czerwonego. Za rezerwatem Meszcze szlak prowadzi granicą gminy Wolbórz i sołectwa Polichno leśną dróżką, po około 1,5 km szlak skręca na północny - wschód w stronę Żarnowicy Dużej, za drogą szlak dobiega go granicy Sulejowskiego Parku Krajobrazowego a następnie odbija na południowy-wschód w dukt leśny. Po niecałych 2km należy kierować się znów w kierunku północno - wschodnim, po czym szlak biegnie granicą Sulejowskiego Parku Krajobrazowego do Golesz Dużych, gdzie ulicą kieruje się w stronę Swolszewic Dużych. Za Leonowem skręca w kierunku północnym w leśną ścieżkę i po około 4km dociera do granicy gminy Wolbórz.

 4. Czerwony szlak dla turystów zmotoryzowanych
  Na obszarze gminy jego długość wynosi 11 km. Przebiega on drogami asfaltowymi, a w granicach gminy turyści wjadą do niego drogą z Koła. Szlak prowadzi przez Golesze Małe, Golesze Duże, Młoszów, w którym droga skręca na wschód w kierunku granicy gminy a następnie do Tomaszowa Mazowieckiego.


 5. Niebieski szlak kajakowy - Szlak Wodny Pilicy
  Szlak ten ciągnie się prawie na całej długości rzeki od miejscowości Zarzecze przez Zbiornik Sulejowski do ujścia Pilicy do Wisły. Jego długość jest równa 228 km. Według klasyfikacji międzynarodowej na Zbiorniku Sulejowskim posiada on stopień trudności CL I(przejazd łatwy)

 

SZLAKI KULTUROWE

Szlak romański to trasa turystyczna o charakterze kulturowo-oświatowym przebiegająca przez Europę, w tym także przez Polskę. Łączy obiekty usytuowane na terenie całego kraju, obejmując swoim zasięgiem najważniejsze miejsca związane z czasami monarchii piastowskiej, w tym obiekty reprezentujące w całości lub fragmentarycznie architekturę romańską. Obiekty usytuowane na szlaku powstały w okresie od X do XIII w. i są najcenniejszymi zabytkami w Polsce. Szlak Romański w Polsce został podzielony na regionalne odcinki, na których tworzone są trasy samochodowe, rowerowe i piesze. Szlak Romański posiada oznakowanie w postaci brązowo-białych tablic informacyjnych. Na terenie województwa łódzkiego na szlaku znajduje się siedem obiektów, w tym opactwo Cystersów z kościołem NMP i św. Tomasza Kantauryjskiego w Sulejowie-Podklasztorzu.

 

Szlak cysterski ma charakter europejski - łączy ok. 800 obiektów związanych z historią zakonu m.in. od Portugalii, przez Hiszpanię, Francję, Włochy, Niemcy, po Polskę. Na terenie naszego kraju wyróżnia się tzw. pętlę wielkopolsko-pomorską (m.in. opactwa w Pelplinie, Oliwie, Kołbaczu, Gościkowie-Paradyżu, Lądzie i Wągrowcu), śląską (m.in. Krzeszów, Lubiąż, Henryków, Trzebnica) i małopolską (m.in. Jędrzejów, Wąchock, Koprzywnica, Mogiła, Szczyrzyc). Na terenie województwa łódzkiego na szlaku (pętla małopolska) znajduje się tylko jeden obiekt - opactwo Cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu.