Zajęcia edukacyjne (regulamin, karty zgłoszeń)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy OT NPK pomagają w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez przewodnictwo po terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, prelekcje, prowadzenie zajęć w terenie po reprezentatywnych miejscach.
Chętnie opowiadamy o najciekawszych obiektach przyrodniczych, pokazujemy miejsca unikatowe i prowadzimy zajęcia ekologiczne.

W siedzibie Dyrekcji OT NPK w Moszczenicy ul. Piotrkowska 106 dostępne są także zajęcia stacjonarne dla uczniów wszystkich poziomów kształcenia – od przedszkoli aż po uczelnie wyższe. Prowadzone są w atrakcyjnej formie prelekcji , wyjaśniają zjawiska zachodzące w środowisku oraz problematykę funkcjonowania człowieka w aspekcie ochrony przyrody i krajobrazu:

  • Rola szczególnych form ochrony przyrody, w zachowaniu bogactwa przyrodniczego obszarów chronionych.
  • Walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.
  • Znaczenie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów w zachowaniu ciągłości istnienia gatunków i różnorodności przyrodniczej terenów szczególnie chronionych.
  • Ogólna charakterystyka lasów dawnej Puszczy Pilickiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów szczególnie chronionych.
  • Znaczenie lasów i zadrzewień śródpolnych w ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego.
  • Wpływ działalności gospodarczej człowieka na stan środowiska przyrodniczego na terenach szczególnie chronionych.
  • Zagrożenia środowiska przyrodniczego.
  • Fauna i flora Parków Krajobrazowych.
  • Las - jako ekosystem
  • Obcowanie z przyrodą na spacerze i wycieczkach.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem zajęć edukacyjnych w Oddziale Terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

Załączamy również kartę zgłoszeniową do zajęć edukacyjnych.

 

pdfKarta zgłoszeniowa.pdf138.84 KB

pdfKarta zgłoszeniowa Przedborski PK.pdf52.72 KB

pdfRegulamin zajęć edukacyjnych.pdf108.93 KB

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button