Zmarł prof. Marian Pokropek (1932-2023)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 13 stycznia 2023 roku zmarł w Otrębusach pod Warszawą prof. Marian Pokropek. Prof. dr hab. Marian Pokropek był jednym z najwybitniejszych polskich etnografów. Współtworzył Katedrę Etnografii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracował przez całe swoje życie. Był autorytetem naukowym w zakresie ludowej kultury materialnej Polski i Słowiańszczyzny.  W ciągu ponad 65 lat działalności naukowej opracował kilkaset publikacji poświęconych budownictwu drewnianemu, wiejskiemu rzemiosłu oraz twórczości ludowej. Całe swoje życie pracował z aparatem fotograficznym, wnikliwie opisywał miejsca, ludzi i zjawiska – związane z polską i europejską sztuką ludową. Stworzył znakomicie opracowane archiwum etnograficzne, stanowiące niezwykle wartościowy dokument świata kultury tradycyjnej, który już nie istnieje lub przestaje istnieć...

Profesor Pokropek z naszą jednostką zaczął współpracować pod koniec lat 90. XX w. Wspólnie zrealizowaliśmy kilka wydawnictw i wystaw fotograficznych - „Kapliczki i krzyże znad Pilicy”, „Krajobrazy znad Pilicy” czy „Kapliczki i krzyże Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego”. (PW).