Konferencja w Dąbrowie nad Czarną

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 15 lipca odbyła się w Dąbrowie nad Czarną konferencja popularno-naukowa -" Wartości przyrodnicze środkowego Nadpilicza na przestrzeni wieków".

Naszą jednostkę reprezentował dr Piotr Wypych z referatem "Walory przyrodnicze Sulejowskiego Parku Krajobrazowego - wybrane aspekty". W konferencji brał udział Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Zięba.

Opracowanie i zdjęcia: P. Wypych