Kapliczka Olka Góralczyka

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 8.07. 2023 r. w Skansenie Rzeki Pilicy miało miejsce szczególne spotkanie, uroczyste odsłonięcie kapliczki dedykowanej zmarłemu w 2021r. przyrodnikowi Aleksandrowi Góralczykowi- ,,Olkowi”.

Na spotkanie przybyło grono przyjaciół których powitała Prezydent Tomaszowa Pani, Izabela Śliwińska i kierownik Skansenu Zbigniew Cichawa. Krótki życiorys o dokonaniach Olka, jego drodze, karierze zawodowej, emigracji z Tomaszowa i ponownego powrotu, przedstawiła córka, Ola Góralczyk.

Dalsza część spotkania miała charakter refleksyjno-wspominkowy. Uczestnicy wspominali epizody, śmieszne, wesołe i trudne z przeszłości. Dla osób zainteresowanych zorganizowano zwiedzanie skansenu z przewodnikiem. Kapliczka z motywem ,,rybaka” w nawiązaniu do ichtiologicznej profesji Olka, została wykonana przez przyjaciół z Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Organizator pragnie podziękować uczestnikom spotkania, że pomimo okresu urlopowego, dotarli i poprzez swoją obecność uhonorowali Olka i jego prace dla środowiska przyrodniczego i ludzi.