Czynna ochrona mieczyka dachówkowatego i kosaćca syberyjskiego w Spalskim Parku Krajobrazowym - 2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Przeprowadziliśmy dzisiaj kolejny raz prace z zakresu ochrony czynnej stanowisk mieczyka dachówkowatego (Gladiolus imbricatus) i kosaćca syberyjskiego (Iris sibirica) na terenie Nadleśnictwa Opoczno w otulinie Spalskiego Parku Krajobrazowego. Przeprowadzenie prac było możliwe dzięki współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe -Nadleśnictwem Opoczno, które jest zarządcą tego terenu.

Prace polegały na wykoszeniu miejsc, gdzie występują dwa wyżej wymienione gatunki. Oba gatunki umieszczone są w Czerwonej Księdze Roślin Województwa Łódzkiego.

Mieczyk dachówkowaty na terenie województwa łódzkiego ma status narażonego na wymarcie, ponadto jest on objęty ścisłą ochroną gatunkową i wymaga ochrony czynnej. Mieczyk utrzymuje się na niewielkim skraju drogi, gdzie występuje bujna roślinność zielna nawiązująca do łąk trzęślicowych typowego miejsca występowania tego gatunku.

Kosaciec syberyjski na terenie województwa łódzkiego ma status taksonu wymierającego, ponadto podobnie jak mieczyk jest on objęty ścisłą ochroną gatunkową i wymaga ochrony czynnej. Na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny znane jest tylko to jedno stanowisko tej rośliny.

Pozostaje nam teraz cierpliwie czekać do czerwca przyszłego roku, aby sprawdzić efekty naszych prac. W tym roku oba gatunki kwitły dość obficie.