Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków – 18.04.2024

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Święto zostało ustanowione w 1983 r. przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS), która doradza UNESCO m.in. w sprawie wpisu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa. Współorganizatorem obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

 

dz.ochr. zab 

  Głównym celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest przybliżenie mieszkańcom wagi problematyki dziedzictwa kulturowego. W Polsce celem obchodów jest prezentowanie zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny kulturowej w kraju.

To święto wszystkich zabytków.

   Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków to także święto wszystkich osób, które wkładają wiele wysiłku w ratowanie zabytków i opiekę nad nimi – konserwatorów, historyków sztuki i architektury, urbanistów, archeologów i przedstawicieli innych zawodów, pracujących na rzecz ochrony zabytków, a także wszystkich odpowiedzialnych właścicieli, opiekunów i zarządców obiektów zabytkowych.

   Na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego znajduje się wiele zabytków godnych uwagi, jedne są w doskonałej kondycji, inne zaś należałoby otoczyć szczególną opieką konserwatorską. Poniżej zdjęcia kilku z nich.

Zabytki mają szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, dlatego każdemu z nas powinno zależeć na ich ochronie.

Opr. i zdj. DWB.