Światowy Dzień Ptaków Wędrownych – 11.05.2024

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (World Migratory Bird Day, WMBD) to coroczne międzynarodowe wydarzenie mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń dla ptaków wędrownych oraz konieczności ochrony ich siedlisk. Światowy Dzień Ptaków Wędrownych został zainicjowany w 2006 roku przez Sekretariat Umowy o Ochronie Ptaków Wodnych Afryki i Eurazji (AEWA) oraz Konwencję o Ochronie Gatunków Migrujących (CMS), które są organizacjami działającymi w ramach Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP).

 Żołna fot. Sz. Kielan
 Żołna, fot. Sz.Kielan

   Wędrówki ptaków między Europą a Afryką to niesamowite podróże, które rokrocznie przemierzają tysiące ptaków. Ptaki pokonują tysiące kilometrów przez różne kraje, morza i oceany, a nawet przelatując nad pustynią Sahara. Ptaki migrują na południe, aby uniknąć niskich zimowych temperatur, ale to nie jedyny powód. Wiele ptaków wędrownych odlatuje w celu szukania pożywienia, którego w Polsce zimą nie znajdą. Już jesienią zaczyna brakować im owadów, nasion i orzechów lub soków roślin, którym się żywią. Po kilku miesiącach spędzonych w nowym miejscu, zaczynają myśleć o gniazdowaniu. Wychowywanie potomstwa wymaga przestrzeni i pożywienia, dlatego zawracają na północ do miejsc, w których będą mogły złożyć jaja.

Szlamnik fot. Sz. Kielan
Szlamnik, fot.Sz. Kielan

   Ptaki podczas wędrówek mierzą się z wieloma przeszkodami, często miejsca, w których chcą odpocząć i zebrać siły na dalszą podróż, zostają zniszczone przez działalność człowieka. Inne zagrożenia to nielegalne polowania, zatrucia czy kolizje z liniami energetycznymi.

Pliszka cytrynowa fot. Sz. Kielan
Pliszka cytrynowa, fot. Sz. Kielan

Organizacje na całym świecie, takie jak CMS (Konwencja o Ochronie Migrujących Gatunków Dzikich Zwierząt), starają się pomóc tym wędrownym ptakom. Dzięki międzynarodowej współpracy tworzone są różne programy ochrony i zarządzania, które mają na celu utrzymanie ptaków w dobrym stanie i chronić je przed zagrożeniami.

Opr. D.WB, zdj. Sz. Kielan