Hotel dla pszczół samotnic w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Kolejny raz pracownicy Przedborskiego Parku Krajobrazowego włączyli się w akcję ochrony owadów zapylających. Wykonano dwa nowe "Hotele dla owadów" i zgromadzono materiał w postaci trzciny i polan drewnianych, które są miejscem do zasiedlenia przez pszczoły samotnice. W ramach współpracy z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu zorganizowano akcję edukacyjną, dotyczącą najważniejszych aspektów związanych z czynną ochroną owadów zapylających.


Działanie podzielono na trzy etapy:
I - prezentacja na temat roli i znaczenia zapylaczy oraz sposobów ich ochrony,
II - posadowienie obudowy "Hotelu dla owadów" oraz wypełnienie go substratem lęgowym,
III - posadzenie drzew i krzewów miododajnych w otoczeniu zainstalowanego "Hotelu".
We wszystkich etapach działania aktywnie uczestniczyła młodzież, której przekazano opiekę nad nowym miejscem lęgowym dla pszczół samotnic i posadzonymi roślinami miododajnymi.

Dziękujemy pracownikom i młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu za pomoc w aktywnej ochronie pszczół samotnic.

Zdjęcia: DS, DK